Logo kdcl img

KennisDC Logistiek Battle minor Amsterdam vs minor Rotterdam groot succes

Op dinsdag 12 januari werd op de Wibautstraat...
22 januari 2016 / 1277

Op dinsdag 12 januari werd op de Wibautstraat gestreden om de felbegeerde bokaal door de Minors van Amsterdam en Rotterdam. Rotterdam ging eind van de middag naar huis met de 3D-geprinte bokaal. Deze 3D bokaal is beschikbaar gesteld door KennisDC Logistiek Amsterdam en KennisDC Logistiek Zuid-Holland.

Om 9 uur werd begonnen met een introductie en werden de jury's voorgesteld: Koos Kalkman (HR), Robbert Janssen (TNO) en Abdel Makhloufi (HvA). Rotterdam was te gast en mocht daarom het spits afbijten met hun presentatie. Hierna kon de jury vragen stellen en feedback geven. Vervolgens was het de beurt aan Amsterdam om te presenteren en ondervraagd te worden door de deskundige jury.

Voor de deelnemers aan de Battle braken een paar spannenden momenten aan voor de jury eindelijk met het oordeel naar buiten kwam

Complimenten voor alle deelnmers, maar de bloemen en de bijzondere prijs gingen uiteindelijk naar Rotterdam. Volgens jurylid Robbert Jansen hebben de studenten van de Hogeschool Rotterdam de beste analyse van het probleem gemaakt. Middels een uitgebreide SWOT brachten ze helder in kaart wat de aantrekkingskracht van de haven van Rotterdam was en hoe dit doorwerkte op het achterland. Zo presenteerden ze dat Nederland meerdere logistieke hotspots heeft, die een groot belang hebben bij een sterke haven van Rotterdam als gateway to Europe.

En voor jury-lid Koos Kalkman voldeed de presentatie van het Rotterdamse team het best aan alle eisen die vooraf waren opgesteld en vormde deze een goed, samenhangend verhaal. Rotterdam is verder gegaan dan het Amsterdamse team dat een groot aantal (top)sectoren de revue liet passeren met enkele kerncijfers, maar de presentatie eindige met een stelling en geen eigen oordeel of advies. De discussie rond deze stelling is wel goed op gang gekomen. In de presentaties was de mentaliteit van “handen uit de mouwen” en “I Amsterdam” ook merkbaar waarbij de Amsterdamse presentatie in beginsel een marketingtool voor de logistiek zou kunnen zijn.

Als afsluiting van de Battle gaf jury-lid en spreker Robbert Janssen een uitgebreide presentatie over 3D-printing en Truck Platooning.

Waarna beide groepen een tour door de Amsterdamse grachten maakten als afsluiting van een zeer geslaagde Battle.
Volgend jaar weer!

1