Logo kdcl img

KennisDC Logistiek in het nieuws bij Dinalog: 'Talent inzetten voor kennisdeling'

De logistieke sector, met name het MKB, is...
14 september 2018 / 1996

De logistieke sector, met name het MKB, is gebaat bij praktisch toepasbare kennis. Zes HBO instellingen ontwikkelden, samen met de betrokken regionale stakeholders, zes regionale KennisDistributieCentra (KennisDC Logistiek) die kennis distribueren, zowel richting het bedrijfsleven als het onderwijs. De zes KennisDC's bundelen hun krachten, zodat een netwerk ontstaat met landelijke dekking. Wim Bens vertelt hoe het werkt en hoe specifieke kenniszwaartepunten worden ontwikkeld. 

Het doel hiervan is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen het werkveld, maar ook tussen de logistieke HBO kennisinstellingen onderling én het - in ieders belang - samenhangende speelveld van kennis & innovatie. Via dit netwerk komt kennis slimmer beschikbaar voor het werkveld (MKB), de kennisinstellingen en kan talent verder ontwikkeld worden en behouden blijven voor de branche.

Enerzijds pakt het KennisDC regionale vragen en initiatieven op, anderzijds laat het de kennis landen in het werkveld. Bedrijven kunnen bij een KennisDC terecht met al hun logistieke kennis- en innovatievragen. Als het regionale Centrum niet over de juiste kennis beschikt, wordt in het nationale netwerk gezocht naar gepaste ondersteuning. Via dit netwerk wordt ook direct de verbinding tussen kennisinstelling (MBO – HBO – WO) verstevigd wat bijdraagt aan verhoging van in- door en uitstroom van logistieke studenten en professionals en het delen en hergebruiken van onderzoek, kennis en ervaring.

Bron: 10 jaar Dinalog