Logo kdcl img

KennisDC Logistiek officiële partner in project: ‘CoLoSus’

Het project CoLoSus (Competences in Logistics and Sustainability),...
13 oktober 2020 / 1474

Het project CoLoSus (Competences in Logistics and Sustainability), onderzoekt individuele duurzaamheidscompetenties gerelateerd aan empowerment en veerkracht in de context van learning communities in logistiek en supply chain management. Partners in het project zijn de Open Universiteit, Maastricht University, Fontys Hogeschool, ELC Limburg, KennisDC Logistiek en het internationale bedrijf Epitome. 

Learning communities in Logistiek en Supply Chain Management

In Learning Communities vindt een krachtige verbinding plaats tussen leren, werken en innoveren. Het CoLoSus project zal bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis over de werking van learning communities, alsook de ontwikkeling van lerende organisaties. Het project start in het najaar van 2020 en heeft een looptijd van vier jaar. De NWO financiering biedt mogelijkheid tot aanstelling van een promovendus en een postdoctoraal onderzoeker. De werving voor beide functies is al gestart, reageren kan tot en met 15 oktober.

Specifieke individuele duurzaamheidscompetenties zijn nodig om te kunnen omgaan met de complexiteit en onzekerheid van globale ‘wicked problems’, zoals de recente disruptieve effecten van COVID-19. Voorbeelden van dergelijke competenties zijn systeemdenken, toekomstgericht denken, en frustratietolerantie. CoLoSus focust op de integratie en operationalisering van deze competenties in de logistieke en supply chain sector.

Publiek-private samenwerking

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de Open Universiteit, Maastricht University, Fontys Hogeschool, ELC Limburg, KennisDC Logistiek, en het internationale bedrijf Epitome. Epitome is een technologie, diensten en analytics bedrijf dat individuen, onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden helpt in het navigeren naar Future of Work. Het bedrijf bouwt producten die gericht zijn op de integratie van gegevens uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid, met als missie om elk individu te helpen het hoogste potentieel te bereiken in werk en leren.
De learning communities betrokken in het project zijn zowel formele als informele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de logistieke en supply chain sector. KennisDC Logistiek organiseert enkele learning communities genaamd Sharehouse; Jointly Organisations Innovate (JOI); en Dare2Share/TIP Community.

NWO financiering

NWO kent een subsidie van 500.000 euro toe aan het project rond duurzaamheidscompetenties in learning communities van dr. Wim Lambrechts, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. De grant is afkomstig uit het NWO-brede Human Capital programma, financieringsinstrument Future of Work, met cofinanciering van private partner Epitome.

Brooke cagle g1kr4ozfoac unsplash