Logo kdcl img

Lean & Green Off-Road Runners opgenomen in resultatenboek 2018 van Topsector Logistiek

Lean & Green Off-Road, onderdeel van Lean &...
24 mei 2019 / 631

Lean & Green Off-Road, onderdeel van Lean & Green Nederland, heeft met de officiële start van de “Lean & Green Off-Road Runners” in samenwerking met de KennisDC’s haar programma ingebed in de minorstudies van de Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Doel

Het doel van de samenwerking tussen Lean & Green Off-Road en de KennisDC’s is om de studenten kennis te laten maken met de betrokken regionale acties waarin supply chain innovatie (Synchromodaal Transport) en sociale innovatie (gedragsverandering) met elkaar hand-in-hand gaan. Zij zullen bedrijven bijstaan bij het opstarten van nieuwe Joint Corridors en het opschalen van bestaande Joint Corridors, maar ook bij het naadloos integreren van Joint Corridors in de eigen bedrijfsprocessen met gebruik van tools uit het actieprogramma. Ook worden studenten betrokken bij onderzoek en bij de verdere ontwikkeling van Lean & Green. Op deze manier worden de studenten voorbereid op een innovatieve expertrol binnen het bedrijfsleven.

Lean & Green Off-Road

Lean & Green Off-Road, mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek, is landelijk actief en zorgt via een regionale aanpak voor opschaling naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Programmamanagers van Zeeland Connect, LIOF, en in Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Zuid-Holland, via het platform NewWays, faciliteren verladers en vervoerders om met een heldere en veilige werkwijze te kiezen voor joint-corridor Off-Road ontwikkeling. Voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland is in 2018 Noord West Connect opgericht en er is een samenwerking gestart met Multimodaal Vlaanderen. Vanuit elke regio maken de Off-Road verladers en vervoerders het verschil qua beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Voortzetting

In september 2019 zal het project voortgezet worden met minimaal 4 KennisDC’s, hierbij zullen studenten, docenten en bedrijven uit de regio betrokken worden.

Meer informatie

Bezoek de website van Lean & Green Off-Road: www.lean-greenoffroad.nl.

Afbeelding lean   green off road runners kdc