Logo kdcl img

Living Lab Deventer aan de basis van goede en betaalbare zorg

Organisaties en instellingen die zorg, hulp en ondersteuning...
30 september 2020 / 188

Organisaties en instellingen die zorg, hulp en ondersteuning aanbieden, moeten anders gaan werken. Mensen willen zoveel en zolang mogelijk thuis verzorgd en geholpen worden. Daarnaast zet de trend van het extramuraliseren van de zorg verder door.  Door innovatieve logistieke oplossingen zo in te zetten dat de systemen van de organisaties en instellingen goed op elkaar aansluiten, wordt de noodzakelijke efficiëntieslag de opmaat voor goede en betaalbare zorg in de toekomst.

Dennis Moeke, Lector Logistiek aan de HAN en programmadirecteur van het KennisDC Logistiek Gelderland: “Om het Nederlandse zorgsysteem werkelijk efficiënter te maken, met behoud van kwaliteit van zorg, is het van belang om de krachten te bundelen. Het Living Lab in Deventer is een prachtig voorbeeld van hoe kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties, lokale overheden en burgers op grote schaal samenwerken bij de ontwikkeling van innovatie en duurzame zorgconcepten. Wat de opschaling en verbreding van het Living Lab uniek maakt is dat de Topsectoren Logistiek en Life Science & Health, het initiatief in gezamenlijkheid ondersteunen.”

Het KennisDC Logistiek Gelderland werkt binnen het bestaande Living Lab in Deventer nauw samen met TNO om deze nieuwe logistieke oplossingen te ontwikkelen. In dit Living Lab worden zorg, welzijn en logistieke stromen in een woonwijk op een slimme manier geïntegreerd. Deze activiteiten worden in het opschalingsproject aanzienlijk uitgebreid en vanuit een breder perspectief opgepakt. Hierbij worden onder aanvoering van TNO verschillende marktpartijen zoals PostNL, CB Healthcare en Carinova verder betrokken.