Logo kdcl img

Living Labs: Sustainable Supply Chain Management in Healthcare

De opmaat naar duurzame last-milelogistiek In binnensteden en...
14 december 2020 / 1704

De opmaat naar duurzame last-milelogistiek

In binnensteden en op campusterreinen worstelen we steeds vaker met verkeerscongestie, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Gecombineerd met overheidswetgeving rondom zero-emissiezones vraagt dit om nieuwe distributieconcepten die in staat zijn om tegelijkertijd uitdagingen omtrent effectieve en efficiënte belevering als ook duurzaamheidsdoelen aanpakken.

Het KennisDC Logistiek Gelderland startte daarom met subsidie van NWO en een consortium van praktijk- en onderzoekspartners het  Living Labs project Sustainable Supply Chain Management in Healthcare. Het bestaat uit twee Fieldlabs, een in Nijmegen (Heijendaal) en de ander in Deventer (Buur&Zo) om te experimenteren met innovatieve oplossingen en verder onderzoek te doen om tot een sluitend businessmodel te komen.

Fieldlab Campus Heijendaal Nijmegen

De Radboudumc, Radbouduniversiteit en de HAN werken samen op deze campus om de duurzaamheidsuitdagingen het hoofd te bieden. In dit Fieldlab wordt in de praktijk onderzocht of en hoe duurzame bevoorrading kan worden vormgegeven. Het effectief consolideren van inkomende en uitgaande goederenstromen op een hub, zero-emissietransport vanaf de hub naar de campus en slimmer en gezamenlijk inkopen staat daarbij centraal. Onderzocht wordt of het plaatsen van pakketautomaten op de campus een positief effect heeft op de verkeerscongestie, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Ook het verder ontwikkelen en verbeteren van logistieke concepten voor afvalvermindering en reverse logistics is onderwerp van onderzoek.

Fieldlab Buur&Zo in Deventer

De basisgedachte achter het Buur&Zo concept is om zorg, welzijn en diensten rondom kwetsbare burgers in de wijk via een slim logistiek concept te verbinden. Binnen het Buur&Zo-concept worden goederen (zoals medicijnen, boodschappen, zorgtechnologie, maaltijden, was etc.) vanuit een centrale hub in de wijk richting kwetsbare inwoners gebundeld en emissievrij (in een elektrische auto) geleverd door een buurtconciërge. Deze buurtconciërge komt via het leveren van goederen in contact met kwetsbare inwoners, biedt indien gewenst wat extra ondersteuning (bijvoorbeeld het vervangen van een medicatierol) en signaleert wanneer meer hulp, zorg en/of ondersteuning gewenst is.

Tot slot

Beide Fieldlabs hebben de aandacht getrokken. Verschillende leveranciers willen aanhaken en laten in Fieldlab Heijendaal onderzoeken hoe zij de campus duurzaam kunnen bevoorraden. Als spin-offproject worden bovendien de duurzame belevering van de binnenstad van Nijmegen en de bouwlogistieke uitdagingen in Arnhem aangepakt. Fieldlab Buur&Zo zet in samenwerking met TNO stappen om het concept uit te rollen naar andere wijken en uit te breiden naar andere steden via het model van het Wijkservicecentrum voor de Toekomst. Beide Fieldlabs hebben het doel dat we straks allemaal langer gezond en in een leefbare omgeving kunnen blijven wonen en werken.