Logo kdcl img

Nieuwe profilering voor HAN-opleiding Logistics Management

De opleiding Logistics Management van de HAN krijgt...
22 januari 2023 / 1424

De opleiding Logistics Management van de HAN krijgt een nieuwe focus. Er komt meer aandacht voor data gedreven logistiek en persoonlijk leiderschap. Martijn Wezenberg, hoofddocent aan deze opleiding, licht dit toe.

 

Waarom de focus op data gedreven logistiek?

Een van de strategische doelen uit het Koersbeeld 2022 – 2028 van de HAN is om studenten zich te laten ontwikkelen tot digi- en datavaardige professionals. Dit is ook van belang voor het beroepenveld. Daarbij is data gedreven logistiek ook een kennispunt vanuit het lectoraat Logistiek en Allianties, wat een intensieve samenwerking mogelijk maakt.

Wat betekent dat voor de opleiding?

In de tweede helft van het eerste jaar starten wij met het trainen van analysevaardigheden in Excel en Power BI en komt de business intelligence cyclus aan bod. In het tweede jaar worden deze analysevaardigheden verder ontwikkelt door toepassing van process mining en een cursus excel voor gevorderden waarbij de nadruk ligt op data-analyse. Studenten hebben dan een goede basis om data-analyse toe te kunnen passen tijdens hun stage. Tijdens de stage voeren de studenten een scan uit om inzichtelijk te maken hoe de IT-stuctuur bij het bedrijf geregeld is.

Na de stage, in het 3e jaar, volgt er een verdiepende cursus met betrekking tot de business intelligence cyclus en het gebruik van POWER BI. Daarnaast gaan de studenten aan de slag met een simulatiespel waar de analysevaardigheden moeten worden toepassen. Ook komt er een vak ‘Innovaties’ waarbij het idee is dat dit vak steeds wordt geüpdatet om zo de laatste ontwikkelingen mee te kunnen geven.

Op deze manier geven de eerste twee studiejaren een goede basis en bevat het 3e jaar een verdieping met betrekking tot data-analyse.

In jaar een en twee van de opleiding is dit nieuwe profiel al geïmplementeerd. Jaar drie volgt vanaf het volgend collegejaar.

Wanneer gaan bedrijven iets merken van deze nieuwe focus?

Vanaf het collegejaar 2023-2024 kunnen bedrijven merken dat studenten goed kunnen omgaan met Excel, dat ze een basiskennis hebben van PowerBI, en ze kunnen bedrijven op weghelpen met de techniek van process mining.

Zijn de studenten nog voor alle bedrijven inzetbaar? Dus ook als ze nog niet zo data gedreven werken?

Jazeker. Het is nog steeds dezelfde opleiding als altijd, alleen besteden we nu in een aantal vakken meer aandacht voor het gebruik van data. Bedrijven kunnen dus nog steeds dezelfde studenten verwachten maar dan met iets extra’s.

Het tweede focuspunt is Persoonlijk leiderschap. Wat betekent dat?

Als voorbereiding op de beroepspraktijk leren studenten zichzelf goed kennen.

Als ze starten met werken hebben ze een goed beeld van hun sterke punten maar ook van mogelijke valkuilen en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Deze focus hebben we vooral voor de student zelf gekozen; op het moment dat de studenten aan de slag gaan met een goed beeld van zichzelf, kunnen ze zich beter staande houden. En ook dit sluit weer aan bij de doelstelling van de HAN om studenten op te leiden tot wendbare en reflectieve professionals.

 

Meer weten over dit nieuwe profiel van de opleiding?

Volg deze link of stel je vraag aan Martijn Wezenberg.