Logo kdcl img

Ontwikkeling logistiek concept voor het COVID-19 vaccinatieprogramma

Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool van...
10 december 2020 / 1641

Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht (HU) , Hogeschool Rotterdam (HR) en de Vrije Universiteit (VU) werken samen aan de ontwikkeling van een innovatief logistiek concept voor het COVID-19 vaccinatieprogramma. Aanleiding is een competitie die is geïnitieerd door de Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, ICT en LSH. Naast bovengenoemde kennisinstellingen zijn ook Health Valley, een student van de TU Delft, en zorglogistiek expert Jan Scheffers betrokken in dit consortium.

Het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN, onder leiding van Dennis Moeke, is de initiatiefnemer van deze bijzondere samenwerking;  “Een paar telefoontjes en wat e-mails waren voldoende om dit mooie consortium te vormen”, aldus Dennis. De betrokken hogescholen maken onderdeel uit van het landelijk Centre of Expertise Logistiek; “Dankzij het CoE Logistiek zijn er warme contacten en korte lijntjes met de betrokken hogescholen wat ontzettend heeft geholpen”, vervolgt Moeke. 

Begin december is het door het consortium ingediende onderzoeksvoorstel goedgekeurd. Eind januari hopen de kennisinstellingen vervolgens een mooie integrale logistieke en creatieve oplossing op te leveren in de vorm van een logistiek concept. Niet onbelangrijk om te benoemen is dat er parallel door studenten van de opleiding Business Analytics van de VU Amsterdam aan een simulatiemodel wordt gewerkt. Daarmee wordt het mogelijk om what-if analyses uit te voeren, wat niet onbelangrijk is inzake dit complexe vraagstuk. In de nieuwsbrief van februari wordt teruggeblikt op het verdere verloop van de samenwerking en het eindresultaat.

Benieuwd naar de uitgeschreven challenge; https://www.dinalog.nl/uitdaging-vaccinatielogistiek-wie-heeft-de-oplossing/