Logo kdcl img

Parels van Morgen 2024: Logistics For Society

De Parels van Morgen 2024, gehouden op 15...
23 februari 2024 / 794

De Parels van Morgen 2024, gehouden op 15 januari in de prachtige kapel van Breda University of Applied Sciences, markeerde een belangrijke mijlpaal voor ons Centre of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek. Het nieuwe ambitieplan met de titel: ‘Logistics For Society 2024-2027’ werd met trots gepresenteerd. Dit ambitieplan is het resultaat van een intensieve afstemming tussen onder andere opleidingsmanagers, lectoren en regiomanagers die samenwerken binnen ons CoE.

Ambitieplan 2024-2027: Logistics For Society

Ons ambitieplan voor het Centre of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek, getiteld "Logistics for Society", legt de nadruk op het transformeren van logistiek onderzoek en onderwijs om te voldoen aan de behoeften van een snel veranderende maatschappij. Het plan benadrukt de noodzaak van praktijkgerichte benaderingen, waarbij studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samenwerken in Learning Communities en praktijkonderzoekplaatsen.

Belangrijke aspecten zijn onder meer voor verbetering van praktijkgericht logistiek onderwijs van de toekomst. Het plan pleit voor een verschuiving naar een meer interactieve en interdisciplinaire benadering van onderwijs, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het oplossen van echte logistieke uitdagingen. De samenwerking tussen hogescholen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven is essentieel om curricula aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en duurzaamheid.

Daarnaast richt het plan zich op beter praktijkgericht logistiek onderzoek van de toekomst. Het CoE streeft naar hoogwaardig, praktijkgericht onderzoek dat nauw samenwerkt met het werkveld en andere belanghebbenden. Door state-of-the-art onderzoek te doen, wil het CoE bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en innovatie in de logistiek. Onder andere het KennisAkkoord heeft via haar Kennis Innovatie Agenda 2024-2027 input geleverd aan het Ambitieplan. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2024-2027 van het KennisAkkoord Logistiek, dat het lectorenplatform is van het Center of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek, richt zich op het ontwikkelen, valoriseren, toepassen en verspreiden van logistieke kennis om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Deze agenda dient als basis voor de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de betrokken lectoraten en vormt het inhoudelijke fundament van het ambitieplan van het CoE KennisDC Logistiek.

De KIA is gestructureerd rond vijf Kritieke Succesfactoren (KSF-en) die essentieel zijn voor de ontwikkeling, verbetering en innovatie van duurzame logistieke concepten en systemen:

  • ·         Circularity (Circulariteit)
  • ·         Data driven & Automation (Data gedrevenheid & Automatisering)
  • ·         Energy transition (Energietransitie)
  • ·         Human Capital (Menselijk Kapitaal)
  • ·         Resilience (Veerkracht)

Daarnaast worden drie maatschappelijke thema's benadrukt waar logistieke kennis een cruciale rol speelt:

  1. Logistics in the Liveable City (Logistiek in de Leefbare Stad)
  2. Greening Corridors (Vergroening van Corridors)
  3. Logistics voor Healthy Healthcare (Logistiek voor Gezonde Gezondheidszorg)

De KIA biedt richting aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten die gericht zijn op het aanpakken van specifieke systeemuitdagingen binnen deze KSF-en en maatschappelijke thema's, met als doel het maken van een verschil in de logistieke sector en bredere maatschappelijke context.

P1

Het Ambitieplanplan richt zich daarnaast ook op het versterken van de governancestructuur van ons CoE en het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals hogescholen, het bedrijfsleven en overheden. Het doel is om een professioneel en goed georganiseerd netwerk op te bouwen dat effectief kan bijdragen aan de ontwikkeling van de logistieke sector.

Uitdagingen die worden genoemd in het ambitieplan zijn het betrekken van andere doelgroepen, zoals burgers, inspirerende omgevingen te creëren, leven lang ontwikkelen te promoten, buiten grenzen te kijken in vakgebieden en landsgrenzen en een constante stroom aan funding te behouden. Wil je alle ins-en-outs weten over zowel het Ambitieplan als de Kennis Innovatie Agenda dan lees je dit hier.

Het ambitieplan biedt een roadmap voor de komende jaren, met concrete doelstellingen, acties en financiële planningen om de ambities van het CoE KennisDC Logistiek te realiseren en een significante bijdrage te leveren aan de logistieke sector en de maatschappij als geheel.

P2

Dromen over concrete stappen in het realiseren van ambities

Met 60 aanwezigen, waaronder docenten, onderzoekers, opleidingsmanagers, lectoren en vertegenwoordigers uit de logistieke sector, vierde ons CoE de landelijke samenwerking tijdens dit jaarlijkse evenement.

Op de Parels van Morgen 2024 werden dromen omgezet in concrete stappen. De dag stond in het teken van het versterken van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ideeën zoals het bevorderen van samenwerking tussen mbo en hbo op het gebied van kunstmatige intelligentie, landelijke afstudeertafels over maatschappelijke thema's, inzet van influencers voor de logistieke sector, uitwisseling van docenten tussen hogescholen en het initiëren van stedelijke communities en living labs voor circulaire kleding werden besproken.

Vergezichten

De dag omvatte inspirerende kennissessies over de toekomst van onderwijs en onderzoek. De drie sessies waren getiteld: ‘Logistics For Society, nieuwe vergezichten’,  ‘Ruimte voor logistiek’ en ‘Best practices in relatie tot 5 succesfactoren voor nieuw en gezamenlijk onderwijs. Deelnemers dachten na over praktische eerste stappen om de ambitieuze doelen van het CoE KennisDC Logistiek te realiseren. Onderwerpen varieerden met als doel betrokkenheid van studenten, docenten, onderzoekers en lectoren te vergroten.

CoE KennisDC Logistiek Parel 2024

De Parels van Morgen 2024 werden afgesloten met nog een hoogtepunt: de uitreiking van de CoE KennisDC Logistiek Parel 2024 aan Fontys collega Lianne Hendrix. De Parel wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief die een grote maatschappelijke bijdrage heeft geleverd maar dit jaar was de Parel voor een persoon die veel heeft betekend voor ons CoE.  Lianne wordt gezien als ‘de lijm’ binnen het KennisDC Logistiek vanwege haar ondersteuning van verschillende gremia en uitvoeren van marketing taken. Proficiat, Lianne!

P4

Blijf altijd aangehaakt bij ons netwerk

Wil je op de hoogte blijven van onze inspirerende samenwerking en toekomstplannen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn! Samen bouwen we aan een betekenisvolle toekomst in het hoger onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Moeke, lector Logistiek en Allianties en Lid Dagelijks Bestuur via Dennis.Moeke@han.nl.

Over het Centre of Expertise

Het CoE onderhoudt al 13 jaar vruchtbare samenwerkingen binnen de logistiek in Nederland. Tijdens de Parels van Morgen 2024 werden de ambities van het CoE duidelijk belicht. De logistieke sector is de drijvende kracht achter de economie en verdient meer erkenning voor haar impact op de samenleving. Om de maatschappelijke rol en het belang van logistiek te benadrukken ontwikkelt en promoot CoE KennisDC Logistiek gezamenlijk projecten en realiseert innovaties voor het efficiënt beschikbaar stellen van kennis om goederen en diensten optimaal beschikbaar te stellen met het oog op de welvaart en duurzaamheid van de samenleving.

Binnen het KennisDC werken 6 hogescholen samen aan vernieuwingen in logistiek onderwijs, onderzoek en het werkveld. De deelnemende hogescholen zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda university of Applied Sciences en Fontys.