Logo kdcl img

Praktijkopdracht Green Deal 010

Studenten van de Hogeschool Rotterdam, werken via de...
14 oktober 2016 / 1350

Studenten van de Hogeschool Rotterdam, werken via de module ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’ van de minor ‘Distributie in en rond Rotterdam’ samen aan de praktijkopdracht Green Deal 010.

In de minor Distributie in en rond Rotterdam, worden de wijze waarop goederenstromen in en rond Rotterdam zijn georganiseerd onderzocht, waarbij enerzijds gekeken wordt naar de distributie van goederen naar bedrijven in de binnenstad en anderzijds naar de distributie van goederen vanuit de haven naar het achterland. De module ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’ richt zich voornamelijk op de problemen in en rondom de stad, waarbij de ‘last mile’ problematiek centraal staat. Gemeenten worstelen steeds meer met congestieproblemen, luchtkwaliteit en bereikbaarheid in de binnenstad vanwege toenemende goederenstromen. Tegelijkertijd moet gefaciliteerd worden om ontwikkelingen als e-commerce het hoofd te kunnen bieden. De kern van deze module is als volgt; stedelijke distributieknelpunten kunnen duiden, om vervolgens met oplossingen te komen welke door alle partijen worden gedragen. Belangrijk hierbij is dat zowel tegenstrijdige als complementaire belangen  van verschillende actoren (welke te maken hebben met stedelijke distributie) op het gebied van economie, milieu en welzijn in kaart gebracht worden.

Binnen de module ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’ werken studenten in groepen aan de praktijkopdracht ‘Green Deal 010’. Hierin onderzoeken de studenten de distributieproblematiek in de meest drukke straten van Rotterdam.   In samenwerking met de gemeente Rotterdam, die tevens opdrachtgever is voor deze opdracht, zijn de straten Witte de Withstraat, Van Oldebarneveldstraat, de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade gekozen om te onderzoeken. Veldwerk en de daarbij behorende metingen zullen inzicht geven in type en soort distributiestromen door de straat,  de mate van congestie, de problematiek bij laden- en lossen, de belangrijkste leveranciers en de voornaamste knelpunten in de straat.  Ook gaan de studenten in gesprek met de winkeliers. Op deze wijze krijgen we  een bredere visie op de problematiek in de straat.

De analyse in de straat is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van wat er nu speelt in deze straat. Wanneer dit helder is, kan gericht worden gekeken naar mogelijke oplossingen, waarna de studenten gericht advies kunnen uitbrengen richting de verschillende stakeholders.  De oplossingen die centraal staan in dit onderzoek zijn; het bundelen van goederen, het inzetten van LEVV (Licht Electrscih Vracht Vervoer) of gezamenlijke inkoop. Deze oplossingen kunnen in combinatie werken met mogelijke maatregelen of privileges vanuit de gemeente Rotterdam.  

De eerste metingen en gesprekken zijn reeds uitgevoerd en veelbelovend. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de gemeente Rotterdam. Ook zal een deel van het onderzoek wat zicht richt op Elektrische Voertuigen worden ingezet in het ‘LEVV’ project welke wij in samenwerking met de HVA uitvoeren.