Logo kdcl img

Samenwerking 5 hogescholen via RAAK-mkb subsidie Ketenfinanciering

Het lectoraat Supply Chain Finance van Windesheim heeft...
03 juli 2015 / 1036

Het lectoraat Supply Chain Finance van Windesheim heeft een RAAK-mkb-subsidie gekregen, om ketenfinanciering binnen bereik te brengen van leveranciers in het mkb.

Om ketenfinanciering binnen bereik te brengen van leveranciers in het mkb. Hogeschool Windesheim gaat hiervoor samenwerken met Hogeschool van Amsterdam, Fontys, NHTV en Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Onder het motto 'Olie in de motor van de Nederlandse economie' onderzoekt deze brede coalitie van kennisinstellingen vanaf september 2015 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en TLN, EVO en Dinalog wat het mkb zelf kan doen om toegang tot ketenfinanciering te krijgen. Onderzocht wordt welke ketenfinancieringsinstrumenten voor deelnemende mkb’ers het meest geschikt zijn, wat criteria zijn waar mkb’ers aan moeten voldoen, hoe een goede planmatige aanpak er uitziet om aan die criteria te voldoen en hoe uiteindelijk succesvolle implementatie er uitziet.

Photo 1430598825529 927d770c194f
De belangrijkste resultaten zijn een set van tools voor en door mkb’ers

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn een set van tools voor en door mkb’ers die concrete handvatten geven voor implementatie van ketenfinanciering en de interventies die hiervoor nodig zijn. Het onderzoek resulteert daarnaast in een trainingsprogramma voor mkb’ers en inzichten die direct in onderwijs kunnen worden toegepast.

Dit onderzoek vloeit voort uit eerder onderzoek van het lectoraat Supply Chain Finance en sluit aan bij andere projecten van het lectoraat waarbij wordt gekeken naar wat de grote bedrijven kunnen doen om ketenfinanciering mogelijk te maken voor het mkb (o.a. het project ‘betaalme.nu’).

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Christiaan de Goeij.