Logo kdcl img

Stadslogistiek Zutphen: voorbeeld voor andere steden in Nederland

Donderdagavond 14 januari jl. werd in het Pakhuis...
28 januari 2016 / 1463

Donderdagavond 14 januari jl. werd in het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen de bijeenkomst “Stadslogistiek Zutphen: deel het succes” gehouden. Het KennisDC Logistiek Gelderland dat met steun van de Provincie Gelderland onderzoek naar de haalbaarheid van stadslogistiek had verricht, organiseerde deze bijeenkomst.

Stef Weijers, lector logistiek van de HAN en programmadirecteur van het KennisDC Logistiek, legde uit hoe het KennisDC er op gericht is om samen slimmer te worden: het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. Een kleine 40 deelnemers vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderzoek hoorden deze avond hoe de Stichting Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) er in Zutphen in is geslaagd verschillende klanten aan zich te binden en de basis te leggen voor uitbreiding van haar activiteiten.

Docent-onderzoeker Enide Bogers leidde het onderzoek naar stadslogistiek, samen met Henny Jordaan. Dit onderzoek, zo benadrukten alle inleiders, heeft geholpen een goede basis te leggen voor het 'Zutphense model', zoals dat nu al in het land wordt genoemd. Enide presenteerde de behaalde resultaten uit twee onderzoeken.

Zij onderzocht hoe 888 stakeholders over stadslogistiek denken. Transporteurs, logistiek dienstverleners, verladers en retailers blijken in principe terughoudend te zijn vanwege de kosten die ze denken te gaan maken; overheden, burgers en consumenten daarentegen, blijken enthousiast vanwege de toename van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in de stad. Het tweede onderzoek toonde aan dat stadslogistiek wel degelijk kostendekkend kan zijn.

Remco Feith, voorzitter van S3H, vertelde dat zij stadsdistributie aanvankelijk maar een moeizaam iets vonden. Nu zien zij het als zeer kansrijk: Efficiënt (één locatie aan de rand van de stad, geen venstertijden, bundeling), schoon en stil (met elektrische busjes) en sociaal (inzet van vaste mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Extra diensten als tijdelijke opslag en meenemen van retouren blijken goed mogelijk. 

De verantwoordelijk wethouder in Zutphen Coby Pennings, gaf aan dat het voor de gemeente de laatste jaren een zoektocht was om de juiste manier te vinden om de stadslogistiek te ondersteunen. Het onderzoek van het KennisDC zette hen op het goede spoor. Ze nodigde de aanwezigen uit mee te denken en de proeftuin nog meer tot een succes te maken. "Zutphen gaat voor een gezonde, veilige en economisch vitale stad!” liet zij weten. 

Willem Westerink van Van Gansewinkel vertelde als klant van S3H hoe hij de flexibiliteit waardeerde. Alles was bespreekbaar en er werden altijd oplossingen voor klantwensen gevonden. 

Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, gaf op inspirerende wijze een overzicht van trends en ontwikkelingen in stadslogistiek. Ook gaf hij de aanwezigen genoeg stof tot nadenken. Want, welke stromen lopen er allemaal in een stad? En hoeveel leveranciers hebben de verschillende overheidsinstellingen eigenlijk? Wil de overheid niet het voortouw nemen?

Kortom: een geslaagde bijeenkomst en onderzoeksresultaten die leiden tot praktische toepassingen en vervolgonderzoek.

Voor meer informatie over dit project, stuur Enide een mailtje!