Logo kdcl img

Supply Chain Finance genomineerd voor RAAK-award

Supply Chain Finance genomineerd voor RAAK-award Onderzoek naar...
14 september 2017 / 734

Supply Chain Finance genomineerd voor RAAK-award

Onderzoek naar ketenfinanciering voor het mkb is genomineerd voor de RAAK-award 2017. Een belangrijke troef hierin is de samenwerking tussen zes hogescholen: Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys, NHTV, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Stemmen op het project ‘Ketenfinanciering voor mkb door Windesheim’ kan via de RAAK-award Facebookpagina.

Over het onderzoek

Sinds de financiële crisis is het voor veel mkb’ers moeilijker geworden om geld te lenen. Vooral korte termijnkredieten die bedrijven nodig hebben ter ondersteuning van het werkkapitaal zijn moeilijk te verkrijgen. Banken zijn gebonden aan strengere regels. Daarnaast hebben veel mkb’ers last van verlengde betaaltermijnen van grote afnemers.

Geldstromen in de keten

Het voor de RAAK-award genomineerde onderzoek van Supply Chain Finance richt zich op optimalisatie van geldstromen in de keten. ‘We geven mkb’ers inzicht in de mogelijkheden om toegang te krijgen tot verschillende vormen van ketenfinanciering’, zegt onderzoeker Christiaan de Goeij. ‘Zo kun je als bedrijf bijvoorbeeld goedkope financiering verkrijgen op basis van een goedgekeurde factuur, gebruik makend van de kredietwaardigheid van een grote afnemer. Of je kunt korting geven op facturen bij snellere betaling, waarbij de hoeveelheid korting meebeweegt met de daadwerkelijke betaaltermijn. Wij helpen mkb’ers bij de vraag wanneer dit wel of niet een goede beslissing is. 

Handvatten voor mkb’ers

Omdat de kennis over ketenfinanciering bij veel mkb-bedrijven beperkt is, hebben zij een verzwakte onderhandelingspositie tegenover hun afnemers. Het onderzoek biedt mkb’ers concrete handvatten om met ketenfinanciering aan de slag te gaan en snellere betaling van grote afnemers mogelijk te maken, zodat ze minder werkkapitaalfinanciering nodig hebben. Een succesvol platform dat op Windesheim tot stand is gekomen is Betaalme.nu, waarin grote bedrijven toezeggen hun kleinste leveranciers sneller te betalen. Daarnaast hebben de onderzoekers tools opgeleverd voor optimalisatie van het Order-to-Cash (O2C) proces: het proces van ontvangst van de order tot betaling van de factuur.

Samenwerking Hogescholen

Windesheim werkt in dit project samen met de andere 5 Hogescholen in het Kennis Distributie Centrum Logistiek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys, NHTV, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Stagiairs en afstudeerders rondom het thema worden bij elkaar gebracht en ontvangen feedback van elkaar en van docenten en onderzoekers van de verschillende hogescholen. De onderzoekers van de hogescholen werken na elke ronde van stages gezamenlijk aan cross-case analyses.

Juryprijs en publieksprijs

De RAAK-award wordt georganiseerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Voor de RAAK-award 2017 zijn tien onderzoeken van verschillende hogescholen genomineerd. Tijdens het SIA-congres op 30 november 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt. Daarnaast is er een publieksprijs. Stemmen kan via de RAAK-award Facebookpagina

Meer informatie over de RAAK-award is te vinden op de website van SIA.