Logo kdcl img

Tientallen partners starten samenwerking om corridors te vergroenen

Zelfrijdende voertuigen, schonere- en betere benutting van transport...
18 mei 2022 / 1344

Zelfrijdende voertuigen, schonere- en betere benutting van transport en gebruik van nieuwe technologie en arbeidsmarktuitdagingen, dit zijn thema’s waar tientallen partners de komende jaren aan gaan werken. Op het voormalige scheepswerf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV kwamen onderzoeksgroep Greening Corridors met partners uit het bedrijfsleven samen om kennis te maken en te oriënteren op de toekomst.

Logo gc positive

Kick-Off Greening Corridors

Op dinsdag 17 mei vond de Kick-Off plaats van SPRONG-groep Greening Corridors. Na ontvangst en presentaties over de status van de onderzoekgroep, zelfrijdende voertuigen en de mogelijkheden van logistiek platform COMPOSE vonden kennistafels plaats met betrekking tot de drie hoofdthema’s: beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoersmiddelen, schone, veilige en autonome modaliteiten en digitalisering van de keten. Bij de kennistafels werd input opgehaald voor het ontwikkelen van de kennisagenda’s.

Ron van Duin: “We mogen terugkijken op een geslaagd startevent van Greening Corridors. De deelnemers waren enthousiast en uitgedaagd om aan de kennistafel discussies mee te doen. Daarnaast klikte het netwerk ook goed tijdens de borrel.”

20220517 140405
20220517 150820
20220517 150645
20220517 150437

Corridors en uitdagingen in duurzaamheid

Goederenvervoercorridors zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Ze dragen bij aan het BNP en verbinden het Nederlandse bedrijfsleven op een efficiënte en betrouwbare manier met zijn klanten en leveranciers in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd vormt verduurzaming van de corridors een steeds grotere uitdaging.

Onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep Greening Corridors onderzoekt de ontwikkeling en het functioneren van duurzame logistieke corridors. Drie thema’s staan daarin centraal: beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoersmiddelen, schone, veilige en autonome modaliteiten en digitalisering van de keten.

Vijf hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys, HZ University of Applied Sciences en Hogeschool van Amsterdam) en Kennisinstituut Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), die samenwerken in het Centre of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek, gaan de komende vier jaar in onderzoeksgroep Greening Corridors de internationale transportstromen verduurzamen. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen lectoraten, onderzoekers en andere consortiumpartners uit bedrijfsleven en overheid.

20220517 163713

Relevante publicaties