Logo kdcl img

Transport in cijfers 2015 is nu beschikbaar!

De nieuwste Transport in cijfers is uit, niet...
06 juli 2015 / 1043

De nieuwste Transport in cijfers is uit, niet als boekwerk maar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, uitsluitend als pdf.

Dit bespaart niet alleen kosten, maar spaart ook het milieu. Transport in cijfers 2014 is vergeleken met voorgaande edities inhoudelijk niet veranderd. Alle tabellen en grafieken hebben direct en indirect betrekking op ontwikkelingen van het Nederlandse goederenvervoer over de weg. Daarnaast schenkt Transport in cijfers aandacht aan de ontwikkelingen van andere vervoermodaliteiten en ontwikkelingen van het goederenvervoer door andere Lidstaten.

De diverse tabellen en grafieken zijn verdeeld over de hoofdstukken:

  • Bedrijfstak 
  • Materieel
  • Vervoersstromen 
  • Bedrijfseconomie
  • Infrastructuur
  • Milieu 
  • Verkeersveiligheid

Naast de gebruikelijke tabellen en grafieken treft u een aantal nieuwe aan m.b.t. bijv. ‘leeftijdsopbouw van Nederlandse vrachtautochauffeurs’ en ‘Geladen en geloste gewicht door vrachtauto’s van diverse Lidstaten in een andere Lidstaat’. 

In ieder geval is het  weer gelukt om aan de hand van deze nieuwe uitgave van Transport in cijfers het economische belang van transport en logistiek te onderstrepen en een duidelijk beeld te schetsen van de actuele stand van zaken in de Nederlandse transportsector.