Logo kdcl img

Verbeter de wereld, begin bij je studie?

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze...
16 december 2020 / 392

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze levens. Zonnepanelen, kiezen voor een elektrische auto, een warmtepomp enz. enz. Mogelijkheden genoeg om mee te helpen aan de gestelde klimaatdoelen dus. Maar waarom kiezen voor iets kleins, als we ook meteen kunnen kiezen voor iets groots! 

Wij zijn vier studenten uit het vierde jaar van de opleiding Logistics Management aan de NHL Stenden Hogeschool in Emmen. Tijdens dit semester volgen wij de major supply chain innovation & change (SCIC). Onderdeel van de major is een onderzoek te doen voor een bedrijf of instelling. Wij kozen het project van New Ways Drenthe, waarbij wij onderzoek doen naar een modal shift van weg naar spoor. Wij bekijken specifiek de criteria die worden gesteld door verladers, of anders gezegd, criteria die worden gesteld door bedrijven die vracht vervoeren per spoor. Dat is onze insteek geweest voor de keuze van ons project. 

De hoofdvraag van ons onderzoek luidt: ‘’What criteria influence the decision of making a modal shift from road to rail?‘’ 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, hebben wij een enquête uitgezet en houden wij interview. Om ons onderzoek wat meer ‘’body’’ te geven en om de betrouwbaarheid te doen stijgen zien wij graag dat meer bedrijven onze enquête invullen. Dus vervoert u op dit moment goederen via spoor? Vul dan onze enquête in, het duurt slechts 10 minuten! Dit zou ons enorm helpen bij ons onderzoek. 

De enquête is te vinden via deze link. Het verslag van ons onderzoek is op verzoek beschikbaar vanaf eind Januari.

 

Marle Sewüster, Franc Koops, Joey Hilberdink & Frank Woldring

Vierdejaars studenten NHL Stenden Hogeschool