Logo kdcl img

Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) 2015

De 22ste Vervoerslogistieke Werkdagen
14 oktober 2015 / 830

Op 26 & 27 november 2015 vinden de tweeëntwintigste Vervoerslogistieke werkdagen (VLW) plaats. De werkdagen zullen grotendeels op dezelfde manier als voorheen worden georganiseerd. Het doel van de Vervoerslogistieke werkdagen is een intensieve gedachtewisseling te stimuleren in parallelsessies op basis van de ingediende papers en discussiebijdragen. Alle papers worden gebundeld en professioneel uitgegeven; de auteurs-rechten blijven bij de auteurs. Na de verwelkoming start de eerste dag met een plenaire zitting, waarin een expert zijn/haar visie zal geven op een aspect uit de vervoerslogistiek. Daarna volgen de presentaties van de verschillende papers in twee parallelsessies.

Vlw 2015