Logo kdcl img

VLW Best Paper 2024 stelt dat de logistieke sector ook morele waarden in het publieke debat moet brengen

De 29e editie van de VLW vond plaats...
23 april 2024 / 262

De 29e editie van de VLW vond plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 maart in Tegelen, bij Bilderberg Chateau Holtmühle. De VLWs dragen bij aan het versterken en naar een hoger niveau tillen van het logistieke onderzoek in Nederland en Vlaanderen, waarbij er alle ruimte is om inhoudelijk de diepte in te gaan op relevante en recente ontwikkelingen in de logistiek.

Dit jaar werden opnieuw diverse thema's besproken, variërend van haven- tot stadslogistiek, verschillende transportmodaliteiten zoals weg, spoor en binnenvaart tot buisleidingen, alsook nieuwe technologieën in de fysieke logistiek, van onbemand tot autonoom. Daarnaast stonden platformontwikkeling, digitalisering, verduurzaming en circulariteit hoog op de agenda. Ook werd er gekeken naar de toekomst en het bredere maatschappelijke debat rond distributielogistiek. Er werd tot slot ook van gedachten gewisseld over hoe we logistiek aantrekkelijk kunnen maken voor toekomstige studenten.

Michiel Kamphuis en Richard Westerman van de Han University of Applied Sciences ontvingen de Best Paper Award met hun verhaal dat de "Waarom"-vraag durfde te stellen. Hun paper, getiteld "Autonome verdozing: het logistieke systeem door de bril van Jacques Ellul", onderzoekt de voortdurende ontwikkeling van logistiek vastgoed en de groeiende vraag naar de redelijkheid ervan. Ze maken gebruik van de technologiefilosofie van Jacques Ellul om het publieke debat over dit onderwerp te analyseren. Het blijkt dat argumenten tegen grote distributiecentra voornamelijk een moreel karakter hebben, terwijl argumenten vóór vooral een technische logica volgen, wat resulteert in een onevenwichtig debat. Ze adviseren diepgaand onderzoek te doen naar de morele waarden die de logistieke sector nastreeft, en pleiten voor meer effectiviteitsdenken waarbij bredere doelen worden nagestreefd dan louter efficiëntie.

Op donderdag begon de VLW met een keynote door Ingrid Vermeer en Peter Pardoel, respectievelijk CEO van Brightlands Campus & Vastgoed Greenport Venlo en voorzitter van de Stichting Supply Chain Valley. Als thuisspelers verwelkomden ze de deelnemers in Venlo, een logistieke hotspot. Venlo stond bekend als nummer 1 in verschillende ranglijsten, maar wordt de laatste jaren geconfronteerd met grenzen. In het maatschappelijke debat is het steeds moeilijker om het beeld van de 'verdozing' tegen te gaan. Volgens de sprekers is een antwoord te vinden in een aanpak waarbij naast bedrijven, kennisinstellingen en overheden ook het bredere middenveld wordt betrokken. Sommigen spreken van Supply Chain 5.0, waarbij waarde creatie voor de samenleving centraal staat, veeleer dan de klassieke focus van de logistiek op volume.

Tijdens verschillende sessies werd besproken hoe de logistiek kan evolueren naar een meer proactieve rol, die nieuwe ketens helpt ontwikkelen en zelfs betrokken is bij productontwerp. Een holistische systeemaanpak werd bepleit, waarbij logistiek een integraal onderdeel is van de ontwikkelingstafel. Het belang van gedragswetenschappers, naast ingenieurs en economisten, binnen logistieke teams werd benadrukt.

De tweedaagse VLW werd traditioneel afgesloten met een bedrijfsbezoek, ditmaal bij Leolux, een vooraanstaande speler in de meubelmarkt. De integratie van logistiek in de bedrijfsstrategie werd benadrukt, waarbij logistiek niet alleen de verplaatsingen en buffers verzorgt, maar hier zelfs de leverketen aanstuurt. Zo kan er meer gerealiseerd worden met minder materiaalverbruik, minder transport, minder voorraden, minder hinder… “Meer met minder”, hier meer dan ooit het nieuwe paradigma voor slimme, duurzame logistiek.