Logo kdcl img

Waardering voor het KennisDC Logistiek

Het zal niemand ontgaan zijn, het KennisDC Logistiek...
17 november 2020 / 1484

Het zal niemand ontgaan zijn, het KennisDC Logistiek bestaat 10 jaar! Springlevend en vol ambitie. Duizenden bedrijven en studenten waren betrokken en honderden projecten zijn afgerond in die jaren. Alles stond in het teken van nieuwe kennis beschikbaar maken voor onze sector. Met alle opgedane ervaring is er een nieuw ambitieus plan voor de komende jaren gemaakt door alle betrokken partijen. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. En dat is goed nieuws, want ondernemers zitten te springen om toepasbare innovaties! Wat kun je bijvoorbeeld doen meer op het gebied van circulariteit, sociale innovatie of het terugdringen van de CO2-uitstoot? Of als je met deze thema’s aan de slag wilt, hoe doe je dat dan?

Het KennisDC Logistiek wil de innovatiekracht van het logistieke mkb verder versterken.  In het nieuwe ambitieplan van het KennisDC ligt de focus op de maatschappelijke thema’s: logistiek in de leefbare stad, duurzame transportnetwerken en –corridors, systeemtransities in de zorg en logistiek in circulaire ketens. Deze thema’s haken concreet aan op het vernieuwde Topsectorbeleid. Het onderzoek op deze thema’s vindt op een bijzonder interactieve wijze plaats. “Living labs” en “learning communities” zijn uitstekend geschikte onderzoeksvormen waar bedrijven en organisaties actief in kunnen meedoen. Het delen van de nieuwe kennis via beurzen, publicaties en de website blijft belangrijk. Het is zoals gezegd een ambitieus plan. Gelukkig staan veel partijen klaar om hier samen de schouders onder te zetten. De brede betrokkenheid blijkt uit de partijen die dit plan omarmen: de deelnemende hbo-instellingen met het Landelijk Platform Logistiek, het KennisAkkoord, de KennisDC-managers en het werkveld door evofenedex, TLN en JLN. Bedrijven en organisaties krijgen een rol in de Raad van Advies die volgend jaar wordt ingesteld.

De vertegenwoordigers van de topsectoren, het Topteam, zijn unaniem akkoord gegaan met een bijdrage van € 50.000,-  per jaar voor de komende drie jaren. Dit geld is toegekend voor de ondersteuning van al deze plannen naast het beschikbare onderzoeksgeld van andere subsidieverstrekkers. Alle betrokkenen zijn zeer blij met dit nieuws. Er wordt stevig ingezet op de samenwerking tussen het KennisDC Logistiek en het Topteam om elkaars ambities blijvend te versterken. Dit gezamenlijke team staat in de startblokken, samen met alle deelnemende hbo’s! Iedereen kijkt er naar uit om het werk voort te zetten en in de komende jaren weer veel studenten en bedrijven te betrekken bij nieuwe projecten en onderzoeken. Vergeet niet op de website te kijken voor de mooie resultaten en projecten: www.kennisdclogistiek.nl of voor het vernieuwde Topsectorteam en zijn activiteiten: www.topsectorlogistiek.nl

Topsector Logistiek, Human Capital vertegenwoordiger
Mieke Damen

Landelijk kennisdc   logo's