Logo kdcl img

Windesheim en Royal FloraHolland onderzoeken ketenfinanciering in de sierteelt

Het lectoraat Supply Chain Finance van hogeschool Windesheim...
07 april 2017 / 928

Het lectoraat Supply Chain Finance van hogeschool Windesheim en Royal FloraHolland gaan onderzoek doen naar efficiëntere ketenfinanciering in de sierteelt.

Maria Sternheim (manager Financial Services bij Royal FloraHolland) en Rob van Lambalgen (directeur bij hogeschool Windesheim) ondertekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst om te onderzoeken hoe Royal FloraHolland als ketenregisseur de sierteeltketen efficiënter kan financieren. Onderzoekers van het lectoraat Supply Chain Finance brengen samen met studenten van Windesheim het komende jaar de mogelijkheden en effecten van ketenfinanciering voor Royal FloraHolland in kaart.

Kostenverlaging en omzetvergroting

Royal FloraHolland is de coöperatieve internationale marktplaats van en voor circa 4300 kwekers van sierteeltproducten. De coöperatie heeft een omzet van 4,6 miljard euro in 2016. Maria Sternheim: ‘De sierteeltbranche verandert snel, onder andere door digitalisering. Royal FloraHolland heeft daarom een strategisch plan ontwikkeld om meer waarde voor de aangesloten kwekers te genereren door kostenvermindering en omzetvergroting. Eén van de ambities van Royal FloraHolland in 2020 is om betere marges voor onze leden en hun klanten realiseren, door de kosten in de sierteeltsector te verlagen. Daarbij kijken we onder andere naar innovatieve oplossingen buiten de sector en Supply Chain Finance is daar één van. Het lectoraat van Windesheim heeft inmiddels veel expertise opgebouwd bij grote ondernemingen als Philips, Heineken en Unilever en is daarom voor ons de ideale samenwerkingspartner.’

Bitcoin voor de sierteelt

De onderzoekers van Windesheim zien goede kansen voor Royal FloraHolland om de ketenfinanciering te optimaliseren. ‘De samenwerking is interessant vanwege de unieke positie die Royal FloraHolland heeft, vanwege haar omvang en de duurzame relaties met de leden’, zegt Ronald de Boer, associate lector Supply Chain Finance bij Windesheim. ‘Gezamenlijk hebben we de ambitie om nieuwe, innovatieve diensten te ontwikkelen. Zo denken we bijvoorbeeld na over de mogelijkheden voor de ‘floracoin’: Het equivalent van de bitcoin voor de sierteelt.’