Logo kdcl img

Windesheim en Scania gaan meerjarige samenwerking aan

Hogeschool Windesheim in Zwolle en de logistieke divisie...
14 februari 2017 / 833

Hogeschool Windesheim in Zwolle en de logistieke divisie van Scania gaan samenwerken op het terrein van optimalisatie van de logistieke keten.

Scania Logistics en Hogeschool Windesheim gaan de komende vijf jaar samenwerken op het terrein van optimalisatie van de logistieke keten.

Supply Chain Finance

“Scania is voortdurend bezig haar wereldwijde supply chain te optimaliseren. Hiertoe starten we regelmatig verbeterprojecten op”, zegt Leo Bronkhorst. Daarbij zoekt Scania nu de samenwerking met de logistieke opleidingen en lectoraten van Windesheim, waaronder het lectoraat Supply Chain Finance dat onderzoek doet naar het optimaal afstemmen van financiële en logistieke stromen in leveringsketens.

“Wereldwijd opererende bedrijven als Scania moeten excelleren in ketenregie om succesvol te kunnen zijn”, zegt Windesheimonderzoeker Ronald de Boer. “Hierbij dienen zowel logistieke als financiële stromen over de hele productieketen optimaal op elkaar te worden afgestemd. Denk aan efficiënte samenwerking met partners, maar ook intern; bijvoorbeeld als het gaat om de ketensamenwerking tussen verschillende locaties van een bedrijf.” Windesheim en Scania slaan op dit terrein de handen ineen om van elkaar te leren en in te kunnen spelen op de continu veranderende omstandigheden.

Complexe processen

Onderzoekers van het lectoraat Supply Chain Finance van Windesheim gaan aan de slag met het optimaliseren van het plannings- en werkproces bij Scania en het onderzoeken van de financiële impact daarvan: welke besparingen zijn er te maken?

Kennisuitwisseling

Onderlinge kennisuitwisseling is een belangrijke pijler van de samenwerking. Naast het onderzoek dat Windesheim en Scania doen, gaan Windesheimmedewerkers trainingen bij Scania verzorgen en geven deskundigen van Scania gastcolleges en workshops bij Windesheim. Scania en Windesheim streven ernaar om deze vorm van samenwerking verder uit te bouwen naar andere bedrijven en kennisinstellingen in zowel binnen als buiten Nederland.