Logo kdcl img

5G-Blueprint

Het project 5G-Blueprint heeft tot doel een technische...
06 mei 2024 / 244

Het project 5G-Blueprint heeft tot doel een technische architectuur en bedrijfs- en bestuursmodellen te ontwerpen en te valideren voor ononderbroken grensoverschrijdend teleoperated vervoer op basis van 5G-connectiviteit.  

Het project zal daarvoor het volgende onderzoeken:

  • De economische aspecten van 5G-instrumenten in grensoverschrijdend transport, logistiek en personenvervoer;
  • De bestuursvraagstukken met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bij grensoverschrijdend transport;
  • Tactische en operationele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om volledig te profiteren van 5G tooled transport en logistiek;
  • Het voorbereiden en testen van teleoperated en op afstand gemonitord transport op wegen en waterwegen om het toenemende tekort aan personeel te verlichten en efficiëntie te verhogen;
  • De mogelijkheden om het volume van vrachtvervoer ’s nachts te verhogen wanneer er voldoende infrastructurele capaciteit is;
  • Teleoperatie zal mogelijk worden gemaakt door 5G-kwaliteiten, zoals lage latentie, betrouwbare connectiviteit en hoge bandbreedte.

De uitkomst van het project moet kunnen worden gebruikt als blauwdruk voor de latere operationele pan-Europese uitrol van teleoperated vervoersoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten. Meer informatie is te vinden op de website van het project: www.5gblueprint.eu.

Betrokken partijen

Het project heeft een divers en multidisciplinair consortium bestaande uit 26 instellingen van verschillende aard (universiteiten, overheidsinstanties, industriële spelers, MKB) uit vier landen (Nederland, België, Zwitserland en Tsjechië). Vanuit Nederland nemen onder andere de kennisinstellingen TNO, HAN University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences deel aan het project.

Insights artikel Project Flyer

Auteur Betrokken partijen Leestijd
HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences 5 min