Logo kdcl img

Blockchain in de logistiek

Blockchain is een databasetechnologie die onder meer aan...
11 januari 2019 / 2335

Blockchain is een databasetechnologie die onder meer aan de basis lag van de bitcoin. Een blockchain database heeft geen eigenaar, is decentraal en open, en voor iedereen is zichtbaar wat er wanneer is veranderd. Met blockchain kunnen ook goederenstromen efficiënter en goedkoper georganiseerd worden.

Logsitieke gevolgen

Tijdens de minor Maritime Port Management bogen studenten van Hogeschool Rotterdam zich in samenwerking met bedrijven over het toepassen van blockchain in de logistieke sector. Toen bleek dat de meeste logistieke bedrijven in het havengebied wel weten wat blockchain (en voornamelijk bitcoin) is, maar nog geen idee hebben wat de gevolgen zijn voor hun activiteiten.

Kansen voor het MKB

Reden genoeg voor RDM Centre of Expertise om samen met bedrijven te onderzoeken waar de kansen liggen. We richten ons hierbij op het mkb, omdat dit bedrijven zijn die graag willen innoveren, maar soms de kennis en middelen missen om zich te wagen aan complexe innovaties zoals blockchain. Binnen het project is het mogelijk om het potentieel van de technologie voor de sector te verkennen. Wij kijken naar de mogelijkheden van blockchain om de papieren administratie te digitaliseren, voor het versnellen van betalingsprocessen of het transparanter volgen van ladingen.

Meedoen

Wij zijn op zoek naar mkb-bedrijven die willen meedoen aan het onderzoek. De meerwaarde van participatie voor het bedrijf is het opdoen van kennis over de mogelijkheden van blockchain binnen de eigen organisatie. Als het bedrijf ook bereid is om een stagiair aan te nemen, kunnen er stappen worden gezet naar implementatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kennisbox

Op de website van KennisDC Logistiek staat een Kennisbox Blockchain. Doel hiervan is bedrijven, docenten en studenten informeren over innovaties die de logistiek van de toekomst bepalen. Op de pagina vind je publicaties over blockchain op verschillende niveaus, van heel eenvoudig tot academisch. Er is ook een link te vinden naar een website waar je vrij eenvoudig je eigen blockchain kunt bouwen. In de toekomst worden ook de blockchainprojecten van Hogeschool Rotterdam hier aan gekoppeld.

Inhoud