Logo kdcl img

Cure Circle Knowledge Proposition

Samen Slimmer Plannen en Organiseren van Zorglogistiek De...
28 januari 2016 / 6325

Samen Slimmer Plannen en Organiseren van Zorglogistiek

De maatschappelijke druk op de zorg is groot. Enerzijds stijgt de vraag naar excellente zorg, anderzijds daalt het budget. Het verbeteren van logistiek van de patiënten- en cliëntenzorg en de bijbehorende goederenstromen is een van de speerpunten in het beleid om de budgetdruk op te lossen. Om dit te realiseren slaan onderwijs en onderzoek de handen ineen om samen met de zorgsector verbeteringen te realiseren. Deze  samenwerking is in 2012 vorm gegeven door een “Cure Circle” in het leven te roepen - een platform waarbij ziekenhuizen samen met onderzoek en onderwijs een verbeteragenda maken om slim te plannen en organiseren en ervaringen uit te wisselen.

Insights artikel Samen Slimmer Plannen en Organiseren van Zorglogistiek