Logo kdcl img

DAFOE-project: Data for compliance in e-commerce

Om de verdere groei aan internationale e-commerce zendingen...
01 augustus 2017 / 1464

Om de verdere groei aan internationale e-commerce zendingen efficient te kunnen faciliteren wordt een nieuw toezichtmodel ontworpen waarin de beheersing van risico’s gedragen wordt door ketenpartijen en Douane samen, en waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data in de keten.

Toename met factor 1000

Het onderzoeksprobleem is dat de grote stroom kleine pakketten die resulteren uit webshop aankopen leidt tot een even grote en gefragmenteerde stroom aangiften en daaruit voortvloeiende douanehandelingen. Sommige experts geven aan dat de e-commerce gerelateerde aangiftestroom met een factor 1000 is toegenomen. Dit leidt tot behoorlijke knelpunten in het toezicht. Dit project beoogt dat gat te vullen met specifiek onderzoek in het domein compliance in e-commerce. Daarbij is gekozen om te focussen op de import in Nederland van goederen afkomstig uit niet-EU landen via de Nederlandse mainports.

Nieuw toezichtmodel

De beoogde oplossingsrichting in dit project is dat compliance in e-commerce een gezamenlijke oplossing vraagt van Douane en betrokken bedrijven. De centrale vraag daarbij is in hoeverre informatie in de keten beschikbaar is om een nieuw toezichtmodel te voeden, waarbij risicoanalyse en risicobeheersing gezamenlijk door ketenpartijen en Douane wordt ingevuld.

Insights artikel DAFOE: Data for compliance in e-commerce

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Albert Veenstra, Thierry Verduijn TU Eindhoven, Rotterdam School of Management, Gaston Schul, Douane, DHL, Istia, SmartPort 2017 5 min