Logo kdcl img

De Zorggame

Zorg wordt regelmatig niet integraal georganiseerd. Elk specialisme...
16 januari 2019 / 4007

Zorg wordt regelmatig niet integraal georganiseerd. Elk specialisme focust op zijn eigen taken. Als één van de specialismen onvoldoende communiceert, wordt het gehele proces al snel moeilijk te doorgronden en te beheersen. Met alle gevolgen van dien voor patiënttevredenheid, kwaliteit en kosten.

Het KennisDC Logistiek Gelderland heeft in samenwerking met de HAN een niet-digitale game ontworpen die (toekomstige) zorgprofessionals helpt op het juiste moment verder te kijken dan de eigen afdeling. De Zorggame blijkt een inspiratiebron om de kwaliteit en efficiëntie van de zorgprocessen te verbeteren, een prima eerste stap in een veranderingstraject. Tijdens de game worden ideeën uit zorglogistiek, BPR, kwaliteitszorg en LEAN toegepast. Daarnaast geven de trainers ook feedback op de communicatie en samenwerking van de deelnemers.

Zorggame in het kort:

  • Voor 10 tot 20 deelnemers;
  • Geschikt voor professionals en stagiaires;
  • Tijdsinvestering: ca. 3 uur;
  • Het effect van eigen handelen in de keten worden duidelijk gemaakt: ketendenken!

Voordelen

In een kort tijdsbestek krijgen medewerkers van een zorginstelling:

  • inzicht in het belang van logistiek en bedrijfskunde in (zorg)processen;
  • een beeld van wat het eigen handelen voor anderen in de keten betekent;
  • handvatten om een keten te analyseren en optimaliseren;
  • meer teamspirit en enthousiasme om met de opgedane kennis en vaardigheden de eigen processen te verbeteren.

 

Wat gaan we doen?

Van eilandjespolitiek naar ketendenken 

De game kan in 3 uur gespeeld worden en is geschikt voor groepen van 10 tot 20 studenten en professionals. Elke deelnemer krijgt een rol toebedeeld van een professional in een zorgomgeving. Het doel is om zo veel mogelijk patienten zo goed mogelijk te behandelen. Een dobbelsteen bepaalt hierbij het aantal patiënten en het soort klacht. Spelenderwijs en onder tijdsdruk brengen zij het principe van continu verbeteren in de praktijk.   

Inzicht en enthousiasme

Na afloop van de game weten de deelnemers hoe ze zorglogistieke principes en LEAN kunnen toepassen in de zorg. Door tussentijdse evaluaties beseffen ze wat het eigen handelen voor anderen in de keten betekent en hebben ze manieren geleerd om een zorgketen te analyseren en optimaliseren. ''Ik ben er in getuind door alleen mijn eigen taak goed uit te willen oefenen'', zei een van de deelnemers, ''terwijl ik eigenlijk best weet dat het om het geheel gaat. Zou ik dat op mijn eigen werk ook zo doen?'' Na het spelen van de game is er zichtbaar meer teamspirit en enthousiasme om met de opgedane kennis en vaardigheden eigen processen te gaan verbeteren.  

Principes achter de zorggame 

Voor de verbetering van zorgprocessen is een aantal bedrijfskundige principes relevant, zoals ketensamenwerking, standaardisatie, planning, ICT en LEAN. De game is zo ontworpen dat toepassing van deze principes tot concreet meetbare en betere resultaten leidt. Zo motiveert en stimuleert de game deelnemers, niet alleen individueel maar ook als groep, het zorgproces te verbeteren.

De game wordt ook ingezet binnen het hbo-onderwijs om studenten kennis te laten maken met het ketendenken.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om het spel in uw organisatie te spelen en/of een kostenindicatie, neem dan vrijblijvend contact op met Henny van Gaalen.

1
7
6

Inhoud