Logo kdcl img

E-GLOBAL: een internationaal perspectief op webwinkel logistiek

Consortium Partners: University of Groningen, Fontys Hogescholen, Amway,...
03 april 2018 / 3112

Consortium Partners: University of Groningen, Fontys Hogescholen, Amway, Binnenstadservice, DB Schenker, Dimass, Districon, Fadello, FoodforCare, Gemeente Venlo, Greetz, HC Distributie, IMCC, LIOF, Océ, Phact, Radboudumc, Seacon, Sligro, Tradeport, Centric, Thuiswinkel.org

Rijksuniversiteit Groningen, Fontys Hogescholen en 20 private partijen hebben zich verenigd om een onderzoeksproject uit te voeren waarin innovatieve concepten voor de logistiek van webwinkels gaan worden ontwikkeld. Het onderzoeksproject wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hoogleraar Kees Jan Roodbergen van de Rijksuniversiteit Groningen is initiatiefnemer en projectleider. Het project sluit aan bij de prioriteiten uit de roadmaps van de Topsector Logistiek. Specifiek gaat onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor de versterking van Nederland als hotspot voor de distributie van e-commercezendingen naar andere landen. Het project is vormgegeven aan de hand van meerdere thema’s, die hieronder kort worden toegelicht.

Versterken van Nederland als e-fulfilment hotspot

De service en prijsstelling van Nederlandse webwinkels in het buitenland is vaak onvoldoende concurrerend door grote afstanden en beperkte mogelijkheden om de integrale deur-tot-deur verzending van pakketten Europees te organiseren. Een strategie om kortere doorlooptijden, meer afleveropties of een latere cut-off time te realiseren is om vanuit Nederland dikke stromen (DirectLink) te organiseren direct naar specifieke regio’s in Europa en vervolgens ter plaatse gebruik te maken van regionale distributienetwerken die een breed palet afleveropties bieden.

Verpakken en bedrukken op maat

Webwinkels maken vaak de strategische keuze om een beperkt aantal doosmaten in grote hoeveelheden in te kopen om te profiteren van kwantumkortingen die verpakkingsleveranciers bieden. Producten worden hierdoor vaak in een te grote doos verstuurd waardoor onnodig veel lucht wordt vervoerd. Webwinkels ondervinden hier geen directe hinder van omdat in Europa de verzendkosten worden bepaald aan de hand van gewicht. Nieuwe verpakkingstechnologieën maken verpakken zonder lucht goed mogelijk. Tevens is er een grote behoefte om de verzenddoos als marketing instrument te gebruiken.

Omni-channel logistiek

Vaak bieden webwinkels een omni-channel ervaring aan consumenten terwijl tegelijkertijd de onderliggende logistieke processen strikt zijn gescheiden per kanaal. Doorvoering van de omni-channel benadering in de logistieke processen lijkt veel kansen te bieden om hogere serviceniveaus en lagere kosten te bereiken. De snelle groei en verandering van assortimenten, promoties en de onvoorspelbare vraag zorgen voor additionele uitdagingen. Productretouren verhogen de complexiteit.

Magazijnstrategieën voor e-fulfilment

De eigenschappen van e-commerce maken het noodzakelijk om veel magazijnconcepten opnieuw te bestuderen. De noodzaak in de e-commerce tot grote flexibiliteit, het tegengaan van congestie in drukke periodes en de integratie van retourstromen zijn mogelijke aandachtspunten. Ook de mogelijkheid van automatisering is relatief nieuw voor e-commerce omdat pas sinds enige tijd de schaalgrootte daarvoor aanwezig is. Het werken aan integratie van magazijnbeslissingen met het distributieproces kan zorgen voor een efficiëntere en effectievere keten.

Shutterstock 417294322

Last-mile distributie

Het aantal bestelbusjes in woonwijken en steden neemt steeds verder toe door de aanhoudende stijging van het aantal e-commercezendingen. De last-mile distributie, van magazijn tot klant, wordt daarmee een steeds groter aandachtspunt. De first-mile van de retourlogistiek is hier nauw mee verbonden. Uit oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid van de stad zouden stromen beter moeten worden gebundeld via bijvoorbeeld horizontale samenwerking of door de inzet van alternatieve modellen.

Supply netwerk strategieën

Een steeds groter deel van de online verkopen verloopt via platformen die een breed assortiment van een groot aantal aanbieders bij elkaar brengen (bijvoorbeeld Bol.com, Amazon). Ook bieden deze platformen vaker de mogelijkheid aan aanbieders om de e-fulfilment processen (deels) voor hen uit te voeren. Deze platformen zijn zeer dynamisch met continu wisselende aanbieders en assortimenten. In plaats van traditionele supplier-buyer relaties wordt het een dynamisch ecosysteem, waarvoor nog geen duidelijke richtlijnen voor de organisatievorm beschikbaar zijn.

Community

Een van de doelstellingen is ook om bestaande relaties tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van e-fulfilment verder te versterken. De community is samengesteld uit, werkt samen met en bouwt voort op netwerken van de deelnemende kennisinstellingen, bedrijven en organisaties zoals Thuiswinkel.org en ShoppingTomorrow.

Inhoud


Gerelateerd nieuws