Logo kdcl img

Incompanytraining 'Beheersing van logistieke processen in de zorg'

#met minder budget, meer gedaan in minder tijd
01 juli 2017 / 2454

Er verandert veel in de zorg. Dat stelt zorgorganisaties voor grote uitdagingen. Zeker als er gesneden wordt in budgetten en dat is veel het geval geweest. Dan is de opgave: hoe krijg je met minder budget meer gedaan in minder tijd? Speciaal voor zorgorganisaties heeft het KennisDC Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de incompanytraining ‘Beheersing van logistieke processen in de zorg’ ontwikkeld.

Trainingsdoel

Het KennisDC Logistiek Gelderland heeft dit opleidingsprogramma vorm gegeven, in opdracht van een grote zorginstelling in de regio, met als doel het professionaliseren van de interne zorglogistieke processen. Het vormgeven van zo'n incompanytraining kunnen we op aanvraag ook voor andere zorginstellingen doen. Om de inhoud van de training zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen en de leerbehoeften van de zorginstelling, worden vooraf interviews gehouden met de deelnemers.

 

Wat gaan we doen?

Breed en gevarieerd opleidingsprogramma

De incompanytraining wordt op maat en in nauwe samenwerking met u ontwikkeld. Een variëteit aan onderwerpen kunnen aan bod komen, waaronder: basisfinanciering, cliëntenstromen, LEAN, sturen op output, regie in netwerken, agile werken (scrummen) en veranderkunde. De inhoud is verbonden aan de processen binnen uw zorginstelling. De deelnemers nemen een vraagstelling of probleem mee vanuit hun praktijk, zodat het programma echt maatwerk is. Die vraagstelling of het probleem staat centraal en vormt de rode draad waar de deelnemers opgedane kennis op kunnen toepassen. Dit intensieve programma wordt afgesloten met een adviespresentatie en het uitreiken van het certificaat.

 

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de incompanytraining ‘Beheersing van logistieke processen in de zorg’? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de incompanytraining voor uw organisatie en/of een kostenindicatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Henny van Gaalen, projectleider vanuit KennisDC Logistiek Gelderland.