Logo kdcl img

Kansen van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) voor de BV Nederland

De nieuwe Europese Douanewetgeving (DWU) harmoniseert het douanetoezicht...
01 maart 2017 / 1248

De nieuwe Europese Douanewetgeving (DWU) harmoniseert het douanetoezicht op EU-buitengrensoverschrijdende goederenstromen. Een aantal, voor het bedrijfsleven aantrekkelijke, regelingen is in deze wetgeving vervallen. Dit project onderzoekt welke ruimte voor interpretatie de wetteksten bieden voor nieuwe toezichtconcepten waarmee de administratieve lasten en logistieke kosten voor bedrijven kunnen dalen.

Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak omdat het gaat om een combinatie van specialistische juridische, logistieke, toezichts- en ICT-vraagstukken. Een consortium van vakspecialisten identificeert in dit project aan een kennistafel waar de ruimte in het DWU ligt om nieuwe douaneprocessen te ontwikkelen. Vervolgens worden daarbinnen nieuwe concepten uitgewerkt, wordt de impact voor de BV Nederland in kaart gebracht en indien een regeling kansrijk en waardevol is wordt daarvoor een roadmap opgesteld waarmee de administratieve lasten en logistieke kosten voor bedrijven kunnen dalen.

De projectpartners zijn Fontys, TU Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, Belastingdienst Douane, Deloitte, PwC, Meijburg en Co en Ernst & Young