Logo kdcl img

Learning Community Logistiek in de Leefbare Stad

Eén van de doelen uit het ambitieplan 2021-2023...
01 december 2022 / 1108

Eén van de doelen uit het ambitieplan 2021-2023 van het CoE KennisDC Logistiek is het vormen en uitvoeren van een regio overstijgende Learning Community op het thema ‘Logistiek in de Leefbare Stad’ (LiLS). In het afgelopen jaar is een project door het CoE KennisDC Logistiek uitgevoerd “Learning Community Logistiek in de Leefbare Stad” (2021), waarin de Learning Community LiLS is ontwikkeld. Het voorliggende voorstel is een vervolg op dit project.

De ontwikkelde Learning Community is opgebouwd uit drie onderdelen. 

  1. Een inventarisatie van al uitgevoerde onderzoeken;
  2. Verbinding van de verschillende regio’s door middel van een communicatieplatform (Teams-omgeving); 
  3. De opzet van een regio overstijgende afstudeertafel en regio overstijgende verbinding van minoren. 

De Learning Community LiLS geeft invulling aan een meer landelijke aanpak van de problematiek en het leren van elkaar. De Learning Community LiLS is een platform waar de verschillende initiatieven bij elkaar komen en op basis waarvan de thematiek van stedelijke logistiek regio overstijgend geadresseerd worden. De Learning Community is een platform voor onderzoek, toolontwikkeling én dient voor het opschalen van innovatie.