Logo kdcl img

SatIN-project: Supply Chain Control and Compliance

Om te voldoen aan wetgeving is het voor...
01 november 2014 / 715

Om te voldoen aan wetgeving is het voor bedrijven essentieel om nalevingsfouten in de bedrijfsadministratie en bedrijfsvoering te kunnen opsporen. Momenteel lopen bedrijven risico’s door fouten en onduidelijkheden veroorzaakt door wijzigingen in verzenddocumentatie, virtuele voorraden en waardering van intra-company transacties, etc. In dit onderzoek worden methoden en technieken ontwikkeld om dze compliance fouten in de bedrijfsadministratie op te sporen.

Een nieuwe aanpak: modelgebaseerde auditmethode.

Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een modelgebaseerde auditmethode. De auditmethode maakt gebruik van een nauwkeurig proces- en financieel model van de verwachte relaties tussen de geldstroom en de goederenstroom of diensten in een transactie (waardecyclus). Zo kunnen voor een bonded warehouse alle goederenbewegingen worden vertaald naar registraties in de adminsitratie die betrekking heeft op onder andere het voorraadniveau, geboekte waarde van de goederen en bij verzending ook ontvangen waarde. Op welke moment moeten de waarden in de bedrijfsadministratie aan de parallel gemodelleerde administratie voldoen.

Effectiviteit van de methode wordt aangetoond in de praktijk

In het ontwerpgerichte onderzoek worden cases uitgewerkt bij toonaangevende bedrijven (bijvoorbeeld ASML, Seacon Logistics) waarbij met de ontwikkelde methode wordt onderzocht hoe goed deze bedrijven voldoen aan Europese douanewetgeving en Nederlandse voorschriften. Uit de cases blijkt dat de methoden ook zeer effectief zijn bij het controleren van de naleving van interne regels.

Onderbouwing van de beheersing van risico's

Met de methode kunnen bedrijven hun nalevingsfouten ook kwantificeren en gericht aanpakken en beheersen. Met een dergelijk beheersplan kunnen ze aanspraken op verminderde inspecties van regelgevende instanties te onderbouwen. Ondertussen draagt dit onderzoek bij de vermindering van de handelsgerelateerde kosten en vermindering van menselijke arbeid.

Het project wordt gefinancierd door het ISCOM programma van NWO en Dinalog.

Inhoud