Logo kdcl img

Slim plannen en organiseren in de zorg

De minor Slim Plannen en Organiseren in de...
15 november 2020 / 3496

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg van de HAN is gericht op het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Hoe bijzonder de zorgsector is, mag je zelf ervaren in projecten binnen ziekenhuizen, zorginstellingen of medische bedrijven, waarbij je de opgedane theoretische kennis direct toepast.

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg (SPOZ) geeft je meer zicht in de grootte, de spelers en de werking van de zorgsector. Naast maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, ga je ook in op de meer technische aspecten die spelen rondom het organiseren van patiënten- en cliëntenstromen, financiële stromen en goederenstromen. Je richt je daarbij op het verbeteren en innoveren van processen, afgezet tegen het vraagstuk van waardetoevoeging en de veranderende visie op zorg en de gezonde mens.

Binnen de SPOZ doe je naast basiskennis over de zorg vooral praktische ervaring op met het verbeteren en innoveren van de processen in de zorg. Dit en het GxP-certificaat, zie hieronder, maken je tot een (vol)waardige gesprekspartner, met interne- en externe erkenning.

 

GxP-certificaat

Tijdens de minor kun je een officieel GxP-certificaat halen, waarmee je je kansen op een baan binnen en buiten deze sector sterk vergroot. GxP is een overkoepelende term voor een stelsel van kwaliteitssystemen. Kwaliteit en Good Practice staan voor de veiligheid van consumptie van producten voordat ze bij de patiënt, cliënt of klant terechtkomen. Hoe zo’n kwaliteitssysteem eruitziet in de theorie en werkt in de praktijk leer je in de training die verzorgd wordt door Rescop. Om het certificaat te halen maak je aansluitend een schriftelijk tentamen.

 

Onderwerpen

· De structuur van de zorgsector: maatschappelijke en marktontwikkelingen, ondernemerschap en netwerken in de zorg, financiering, kwaliteitssystemen en wet- en regelgeving.

· Management: projectmanagement, scrum-workshop, Lean-management en verandermanagement in de zorg.

· Processen in de zorg: basis logistieke principes, patiëntenlogistiek, besturing van patiëntenstromen, capaciteitsplanning, goederenlogistiek en GxP Good Manufacturing Practices, ketenzorg en zorgketens.

· Praktijkervaring in en met de zorg: externe gastsprekers, gastcolleges van (zorg)lectoraten, bedrijfsbezoeken, HAN-zorggame en het uitvoeren van onderzoeksprojecten in de praktijk.

 

Soort minor

SPOZ is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). Tevens is deze minor een blokminor. Ze wordt een of twee keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. De minor laat je kennis maken met en of bereid je voor op het werken in de beroepssector Zorg, die veel groter is dan ziekenhuizen, verpleeghuizen of GGZ alleen.

 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

· Inzicht in processen en ontwikkelingen binnen de zorgsector

· Verbeteren en innoveren van processen binnen zorginstellingen

· Anticiperen op zorginnovaties en de gevolgen daarvan binnen een zorgorganisatie

 

Competenties

· Patiënten-, cliënten-, goederen- en informatiestromen in zorginstellingen beheersen en verbeteren

· Efficiënte processen in zorginstellingen plannen en organiseren

· Sturing geven en bijdragen aan veranderingen en projecten binnen de zorgorganisatie

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de minor-SPOZ mail naar henny.vangaalen@han.nl.

 

Inschrijven? Goed om te weten!

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het opengaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol. Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan. Voor aanmelden ga na www.kiesopmaat.nl.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN-studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN-minoren kun je vinden in de minoren-app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/.

 

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. Maar vooral als deze je interesseert!

 

Voor wie?

· Studenten van economische of technische managementopleidingen die kennis en ervaring willen opdoen over de werking van de zorgsector en die zich willen richten op het verbeteren en innoveren van (logistieke) processen binnen de zorg.

· Studenten die een zorg- of welzijnsopleiding volgen en willen weten hoe (logistieke) processen binnen de zorg te verbeteren en te innoveren zijn en die willen weten wat dit voor de zorg betekent als het gaat om het organiseren van de processen.

 

Voorwaarden voor deelname

ü Je hebt minimaal vier semesters gevolgd van een economische of technische opleiding of van een management- of zorgopleiding op bachelor- of masterniveau.

ü HAN-studenten moeten bij aanmelding een motivatie invullen, welke met de (s)slb'er besproken moet worden. Deze zijn ook te zien in Alluris of kunnen opgevraagd worden.

ü Externe studenten (van buiten de HAN) moeten een motivatie sturen naar: KennisDCLogistiekGLD@han.nl

 

Goed om te weten

De minor wordt aangeboden op de HAN-campus in Nijmegen en heeft een maximum inschrijving van 30 plaatsen. De deelnemers aan de minor zijn vooral afkomstig van management-, zorg- en logistieke opleidingen van meerdere hbo’s.

 

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

· Tentamens

· Beroepsproducten

· Rapportage van praktijkopdracht(en)

· Presentatie van onderzoeksopdracht

 

Aanbevolen literatuur

Ardon, A. (2011). Doorbreek de cirkel. Amsterdam: Business Contact.

Ardon, A. (2015). Ontketen de vernieuwing. Amsterdam: Business Contact.

Emmerik, R. (2016). Kwaliteitsmanagement. Amsterdam: Pearson Education.

Glöckner, H.H. en Weijers, S. (2009). Logistiek in de zorg. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 

Rooster

In de eerste vijf weken krijg je veel theorie via hoor- en werkcolleges. In dit theoretische blok heb je ruim 20 college-uren per week veelal verdeeld over 2 à 3 dagen per week. Vanaf week 7 heb je wekelijks 1 tot 2 dagen colleges, workshops en de training van Rescop. Daarnaast ben je 3 dagen op je praktijklocatie bezig met je onderzoeksopdracht. Dit doe je samen met 2 of 3 medestudenten. De onderzoeksopdrachten zijn vooraf geregeld door de minor SPOZ. De onderzoeksopdracht rond je af met een eindpresentatie bij de opdrachtgever of tijdens een het minisymposium Zorglogistiek, waarbij je begeleidend docent ook aanwezig is. De minor SPOZ is een intensief programma met veel ruimte voor de praktijk.

 

Werkvormen

· Hoor- en werkcolleges

· Workshops

· HAN-zorggame

· Gastsprekers uit de praktijk en gastcolleges door lectoraten

· Bezoeken aan zorginstellingen of medische bedrijven

· Onderzoeksopdrachten binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Inhoud