Logo kdcl img

Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle

#reduceren van CO2-uitstoot, filedruk en kwaliteitsverlies
05 februari 2019 / 5063

Tussen West-Java (Indonesië) en ‘Logistic Valley’ in Gelderland vindt een grote diversiteit aan handel plaats. De bijbehorende goederenstromen zijn echter niet optimaal georganiseerd.

In januari 2019 is het KennisDC Logistiek Gelderland gestart met een onderzoek naar de goederenstromen tussen Logistics Valley en West-Java onder de titel “Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle” in opdracht van de provincie Gelderland. Het project zal naar verwachting drie en een half jaar duren.

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven, waarbij coördinatoren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) én van The President University in Cikarang betrokken zijn.

Bij dit onderzoek zijn diverse partijen uit het bedrijfsleven aangehaakt, waaronder brancheorganisatie Modint, The International Apparel Federation, Greenway Logistics, VIM en Intersport-Nederland. Ook de Logistieke Expertise Centra (LEC) van de regio Nijmegen, Rivierenland en De Liemers zijn bij dit onderzoekstraject betrokken in verband met hun (bedrijven)netwerk in de regio.

 

Hoofddoelen project/onderzoek

Het doel van dit project is deze goederenstromen slimmer te organiseren, om CO2-uitstoot, filedruk en kwaliteitsverlies van goederen te reduceren. Beantwoording van de volgende vraag staat daarom centraal:

Hoe kunnen we een “smart supply chain” ontwikkelen voor een geconsolideerde naadloze logistieke keten tussen West-Java (Indonesië) en Logistic Valley in Gelderland?

 

Wat gaan we doen?

Dit onderzoek is globaal op te delen in de volgende stappen.

Stap 1 Inventarisatie goederenstromen

Samen met studenten wordt voorbereidend onderzoek gedaan naar deze slimme supply chain. De goederenstromen worden gesplitst om te beginnen in drie segmenten:

  1. Fashion;
  2. Lifestyle;
  3. Sportartikelen;

Stap 2 Selectie van supply chains

Er zullen enkele bedrijven worden geselecteerd, waarvan de supply chain in kaart wordt gebracht. De selectie zal plaats vinden op basis van omvang van de goederenstroom, type product en bovenstaande drie segmenten.

Stap 3 Uitwerking concepten van geselecteerde supply chains
Vervolgens  worden voor de in stap 2 geselecteerde bedrijven/ supply chains de volgende vier concepten uitgewerkt:

  • Dry port to dry port
  • Bundling at the source 
  • Value Added Services Centre
  • Control Tower

Deze uitwerking omvat een inventarisatie/analyse van de voor- en nadelen en risico’s, alsmede een blueprint van het logistieke proces.

Stap 4 Keuze en uitvoering pilot supply chain en concept

Na dit onderzoek wordt een keuze gemaakt uit de vier concepten voor het opzetten en uitvoeren van een pilot. Het doel van de pilot is om de praktische haalbaarheid van het concept te toetsen en de kosten/prestaties te vergelijken met de huidige situatie. 

 

 Meer informatie

Op dit platform doen we verslag van de voortgang van het project. We zullen met nieuwsberichten en publicaties de voortgang en resultaten van dit project delen. Voor meer informatie of interesse in de huidige status van het project kan er contact op worden genomen met Erik van Zanten en/of Henny Jordaan.

Inhoud


Gerelateerd nieuws