Logo kdcl img

Stadslogistiek Rotterdam

Logistiekstudenten doen onderzoek naar distributieproblemen in de binnenstad...
11 januari 2019 / 1841

Logistiekstudenten doen onderzoek naar distributieproblemen in de binnenstad van Rotterdam. Hiermee willen ze in het verlengde van het project LEVV-LOGIC voortbouwen vanuit een Rotterdams perspectief.

Straten

Van de Witte de Withstraat, de Meent, de Nieuwe Binnenweg, Van Olde Barneveldstraat en de West-Kruiskade is in kaart gebracht wat de problematiek is omtrent ophoping en laad- en losproblemen. Tevens is er met ondernemers gekeken naar hun type leveringen en hoe dit anders georganiseerd kan worden, met als doel: een sterker woon- en ondernemersklimaat.

Lokaal

Vanuit een lokaal Rotterdams oogpunt wordt gekeken naar het type product en waar het vandaan komt, de frequentie, het type voertuig, de benodigde capaciteit, de levertijd en de te leveren service om de pakketten efficiënt en duurzaam te kunnen bezorgen.

Omgevingsscan

Via diverse interviews en onderzoek wordt de omgeving gescand rondom de Rotterdamse transportbehoefte in en rondom de belangrijke winkelstraten. Met de inzichten voortkomend uit deze scan en de beschikbare kennis vanuit het project LEVV-LOGIC wordt een advies gevormd over hoe mogelijke inzet van licht elektrische vrachtvervoer het winkelklimaat kan verbeteren.

Inhoud