Logo kdcl img

Zero Emission Infrastructuur

In het project Zero Emission Infrastructuur ontwikkelen Hogeschool...
10 oktober 2022 / 1529

In het project Zero Emission Infrastructuur ontwikkelen Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences een prognosemodel voor de toekomstige elektriciteitsbehoefte voor Zero Emissie transport.

Vanaf nu tot 2050 zal de logistieke sector overstappen op zero emissie transport en overstappen op batterij-elektrische of waterstof-elektrische voertuigen. Door de overstap op batterij-elektrische voertuigen zal de vraag naar elektriciteit enorm toenemen op vestigingslocaties van vervoerders, op logistieke centra en verzorgingsplaatsen.

Er is behoefte bij de sector, de regio en de netwerkbeheerder(s) om inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkeling van de vraag naar energie door de logistieke sector. Daarmee kan de vraag naar elektriciteit die door het netwerk moet worden geleverd worden ingeschat.

Om de komende jaren een gezamenlijk en zo compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van de energievraag en de knelpunten in het netwerk nemen Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences het initiatief voor de ontwikkeling van een dataverzameling aanpak en prognosemodel voor vraag en aanbod van elektriciteit voor zero emissie transport op 3 bedrijventerreinen.

Deze aanpak genereert nieuwe data en inzichten die in de toekomst weer op andere bedrijventerreinen kunnen worden toegepast en kunnen bijdragen aan inschattingen van ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau.

Opdrachtgever van het project is Amsterdam Logistics.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met:

Sander Onstein
Projectleider/docent/onderzoeker Logistiek

Hogeschool van Amsterdam

E: a.t.c.onstein@hva.nl