Logo kdcl img

Batterijen inzamelen op batterijen!?

Duurzame retourlogistiek in binnenstad Rotterdam
30 juni 2017 / 894

Toenemende filedruk in steden, steeds meer nadruk op duurzaamheid en efficiëntie, gemeentes stellen restricties op voor het vervoer dat de binnensteden in wil, inrijverbod in steeds meer straten in de binnenstad van Rotterdam en een snel groeiende markt van elektrische voertuigen. Er is op dit moment veel te doen in de wereld van stadsdistributie. Zeker als het gaat om de zogenaamde ‘last mile’.

Stibat Services (hierna: Stibat) heeft als verantwoordelijke voor het inzamelen van lege batterijen hier ook volop mee te maken Door middel van het ophaalsysteem van Stibat worden er in Nederland bij ruim 24.000 inleverpunten de afgedankte batterijen opgehaald. Een aanzienlijk deel van deze inleverpunten liggen in de (grote) binnensteden in Nederland. Hier ligt dan ook de kern van het probleem. Stibat wil blijven voldoen aan haar inzameldoelstelling en haar servicebelofte nakomen aan winkels, scholen en installatiebedrijven, maar dit komt in gevaar door de maatregelen van gemeentes die werken aan schonere lucht in de binnenstad.

Aanleiding om een onderzoek te starten naar hoe Stibat het hoofd kan bieden aan de toenemende regulatie en restricties voor binnenstedelijke gebieden. Om een duidelijke afbakening te creëren is er gekozen om het onderzoek te betrekken op de milieuzone van Rotterdam. Dit is een duidelijk afgebakend gebied waarbinnen zich 148 inleverpunten van Stibat bevinden.

Binnen het onderzoek zal er antwoord worden gegeven op de volgende hoofdvraag:
Kan Stibat de distributie in de milieuzone van Rotterdam op een alternatieve wijze uitvoeren zodat er wordt voldaan aan de eisen die de gemeente stelt in 2020, met inachtneming van de wet- en regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en behoud van service en kostenniveau?

Insights artikel Onderzoeksrapport Stibat - publicatie