Logo kdcl img

Datadelen in levensmiddelenketens en meerwaarde en haalbaarheid van ketenoverschrijdende platforms

Samenwerking in de keten biedt kansen om meerwaarde...
08 januari 2021 / 1819

Samenwerking in de keten biedt kansen om meerwaarde te creëren.
Hiervoor moeten ketenpartijen onderling gegevens uitwisselen en de
benodigde transparantie in de keten organiseren. De laatste tijd was er
naar aanleiding van distributed ledger technologie veel aandacht voor
open platformen waarmee ketenoverschrijdend gegevens gedeeld
kunnen worden. In dit artikel benaderen we dit idee vanuit de praktijk
van vier Zeeuwse levensmiddelenketens die meerwaarde willen creëren
door slimme ketensamenwerking. Uit de vergelijking blijkt dat in elke
keten andere doelen gesteld worden. De context zorgt voor eigen
voorwaarden aan de informatie-uitwisseling en laat zien dat
ketenoverschrijdende platformen niet altijd voor de hand liggen.

Insights artikel Datadelen in levensmiddelenketens en meerwaarde en haalbaarheid van ketenoverschrijdende platforms

Auteur Betrokken partijen Jaar
Jochem Jonkman, Thierry Verduijn HZ University of Applied Sciences 2021