Logo kdcl img

De bureacratische staat van landen voor im- en export.

Het jaarlijkse rapport Doing Business van de Wereldbank...
30 juni 2016 / 482

Het jaarlijkse rapport Doing Business van de Wereldbank vergelijkt landen met elkaar op het gebied van regelgeving, de doelmatigheid van de bureaucratie en de overheid. Voor trade compliance meet de Wereldbank de tijd en de kosten van de procedures die nodig zijn voor het exporteren en importeren van goederen: documentatie, grenscontrole en binnenlands vervoer.

Resultaten

In het onderzoekt vergelijk de Werelbank de tijd en kosten die nodig zijn voor het invoeren van auto-onderdelen en landbouwproducten. De resultaten worden vergelijken voor verschillende groepen landen (regio's of inkomensgroepen).

  • OECD high-income landen exporteren meer geproduceerde producten, terwijl low-income landen meer landbouwproducten exporteren. . 
  • Landen exporteren meer naar landen die geografische dichtbij liggen en landen die de beschikking hebben over moderne productiemiddelen exporteren meer globaal. 
  • De administratieve last voor bedrijven die in een douane-unie zijn gevestigd is aanzienlijk lager dan die van anderen.
  • Het is mogelijk om de administratieve last en vertraging bij grensoverschrijdend verkeer te reduceren, zonder dit ten koste van de veiligheid te laten gaan.
  • Landen met (in)efficiënte export procedures hebben in de regel ook (in)efficiënte import procedures.
  • Product en geografische locatie bepalen de handelskosten.
  • De administratieve last voor het verhandelen van landbouwproducten is groter dan die van industriële producten.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de al bestaande beelden over tijd en kosten van procedures bij import- en export, maar bevat een aantal duidelijk grafieken waarin de resultaten worden toegelicht.

Insights artikel Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Worldbank 2016 60 min