Logo kdcl img

Een business model voor gedeelde exploitatie van autonome voertuigen

Hoewel autonome voertuigen een oplossing kunnen bieden voor...
30 juni 2023 / 786

Hoewel autonome voertuigen een oplossing kunnen bieden voor het chauffeurstekort in de logistiek, is het voor veel ondernemingen te duur om deze voertuigen zelf aan te schaffen. In dit artikel onderzoeken we daarom de gedeelde exploitatie van een pool van autonome voertuigen. Als casus bestuderen we het havengebied van Vlissingen-Oost. Wij stellen een business model voor dat de kaders biedt voor een nieuw op te richten onderneming die de pool van autonome voertuigen exploiteert. Door te werken met een concrete casus creëren we overzicht in de wensen van betrokken partijen en bieden we tegelijk een concept businessmodel dat ook in andere contexten toepasbaar is.

Insights artikel Een business model voor gedeelde exploitatie van autonome voertuigen

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Nina Langebeeke, Evelot Westerink-Duijzer HZ University of Applied Sciences 2023 10 min