Logo kdcl img

Een Practoraat als platform voor onderzoekend werken in het mbo

Het logistieke werkveld verandert in een rap tempo...
15 november 2018 / 291

Het logistieke werkveld verandert in een rap tempo onder invloed van allerlei ontwikkelingen in de maatschappij zoals automatisering, globalisering en de economische groei. De afstemming tussen beroepsopleidingen en de snel veranderende beroepspraktijk blijft een terugkerende uitdaging. Het Nederlandse Hoger Beroepsonderwijs (HBO) werkt al sinds 2001 met lectoraten die als katalysator fungeren voor deze afstemming. Ze verbinden opleidingen en werkveld met praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd door studenten en docentonderzoekers. In navolging van HBO wordt ook in het Middelbare Beroepsonderwijs (MBO) ervaren dat opleidingen onvoldoende aangehaakt zijn bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Daardoor krijgen docenten en studenten te weinig mee van innovaties in het bedrijfsleven en zijn die onvoldoende ingebed in het onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat in het MBO een jaar of vijf geleden een initiatief is gestart voor ‘practoraten’ naar voorbeeld van de lectoraten in het HBO. Sinds 2017 hebben drie logistieke MBO-opleidingen in de Nederlandse Provincie Gelderland de primeur met het eerste practoraat logistiek beroepsonderwijs. Deze paper beschrijft de rol en de relevantie van de ontwikkeling van practoraten voor de sector transport en logistiek en illustreert hoe de drie logistieke opleidingen in Gelderland vormgeven aan het practoraat logistiek beroepsonderwijs.

Insights artikel Een Practoraat als platform voor onderzoekend werken in het middelbare beroepsonderwijs (mbo)

Auteur Betrokken partijen Jaar
Beckers, R. HAN University of Applied Sciences (KennisDC Gelderland) & ROC Nijmegen/ RIVOR/Graafschap College (Practoraat beroepsonderwijs Logistics Valley) 2018