Logo kdcl img

Het leveren van patiëntgerichte zorg: dealen met tradities

In vrijwel elk Nederlands ziekenhuis staat de patient...
29 maart 2018 / 2052

In vrijwel elk Nederlands ziekenhuis staat de patient centraal. Althans, als je de beleidsdocumenten en websites mag geloven. Echter, de praktijk laat zien dat veel ziekenhuizen worstelen met de implementatie ervan in de dagelijkse zorgpraktijk.

De oorzaak van deze worsteling is tweeledig. Ten eerste is het concept patientgerichte zorg een veelzijdig en diffuus concept. Hierdoor is de visie op patientgerichte zorg vaak weinig concreet, laat staan dat deze is geoperationaliseerd in de vorm van kaders en uitgangspunten voor de logistieke inrichting. Het gebrek aan heldere kaders en uitgangpunten vormt een belemmering voor de succesvolle implementatie ervan.

Ten tweede zijn ziekenhuizen complexe organisaties met een relatief groot aantal hoogopgeleide zorgprofessionals, ieder vaak met een eigen idee over patientgerichte zorg. Dit gebrek eenduidigheid leidt tot afstemmingsproblemen tussen zorgprofessionals op de werkvloer.

Insights artikel Het leveren van patiëntgerichte zorg: dealen met tradities

Auteur Betrokken partijen Jaar
Dennis Moeke, Jeroen van Andel, Stef Weijers Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2018