Logo kdcl img

Hoe ziet stedelijke distributie in Amsterdam er nu en straks uit?

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam zijn...
18 juni 2015 / 1172

In de periode tussen half december 2014 en half februari 2015 zijn in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam 17 interviews afgenomen. De geïnterviewden zijn allen werkzaam bij bedrijven die dagelijks in de Amsterdamse binnenstad goederen leveren dan wel ophalen.

City logistics drone s

Omschrijving

 

Doelstelling van de interviews was te achterhalen hoe de huidige goederenstromen van en naar de Amsterdamse binnenstad er nu uitzien, hoe deze in de komende vijf jaar gaan veranderen, verwachtingen ten aanzien van het beleid van de gemeente Amsterdam inzake stedelijke distributie en hoe de Hogeschool van Amsterdam de bedrijven (individueel en collectief) hierbij kan ondersteunen. De Amsterdamse binnenstad hierbij gedefinieerd als het geheel dat ligt tussen S100 (Stadhouderskade) en het IJ.

 

Insights artikel Eindrapport HvA 2015 Stadsdistributie