Logo kdcl img

Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland

Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste...
21 april 2016 / 1684

Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste vracht genererende bedrijvenclusters en sectoren van Noordoost-Nederland in kaart.

 

Agri & food, bouw, (hoogwaardige) maakindustrie, visserij en delfstoffen. Die bedrijvenclusters in Noord-Oost-Nederland genereren de meeste vracht, zo blijkt uit het onderzoek Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland, uitgevoerd door KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland en Windesheim. Daarin zijn de belangrijkste vracht genererende clusters en sectoren van de regio in kaart gebracht. Maar voor de toekomst er is ook potentie voor de sectoren afval & recycling en energie, samen met de eerder genoemde sectoren agri & food, bouw en (hoogwaardige) maakindustrie.

 

Het kernnetwerk logistiek van Noord- en Oost-Nederland is opgebouwd uit drie bouwstenen:

  1. Bouw en (hoogwaardige) maakindustrie vormen in het kernnetwerk een brede basis (de eerste bouwsteen) omdat deze sectoren verspreid over de regio te vinden zijn, zonder dat er sprake is van een duidelijke clustering. Deze sectoren hebben verder ontwikkelingspotentie voor het genereren van goederenstromen in de toekomst in samenhang met de sectoren afval & recycling en logistiek.
  2. Als tweede bouwsteen wordt agri & food gekenschetst door een raster met concentratiepunten, eveneens met een toekomstige ontwikkelingspotentie. Deze sector is ook verspreid over de regio vertegenwoordigd maar kent daarnaast, nu en naar verwachting ook in de toekomst, specifieke gebieden waar de sector zich concentreert.
  3. Als derde bouwsteen vormen de sectoren visserij en delfstoffen pieken met een thematisch onderscheid. De genoemde sectoren concentreren zich sterk op een beperkt aantal plekken. In de toekomst komt energie binnen deze bouwsteen naar verwachting met haar ontwikkelingspotentie naar voren.

 

De verwachting is dat deze bouwstenen dusdanig omvangrijke goederenstromen creëren dat ze relevanter worden voor de hoofdinfrastructuur van Noord- en Oost-Nederland. Deze regio verbindt de havens van Rotterdam en Amsterdam met Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa.

Insights artikel Eindrapport_Kernnetwerk_logistiek_NO_NL-definitief_verkleind.pdf