Logo kdcl img

Last Mile: Lokale Problematiek Telt.

Stadsdistributie is onmisbaar om de binnenstad leefbaar te...
27 november 2017 / 2220

Stadsdistributie is onmisbaar om de binnenstad leefbaar te houden. Tegelijk kan binnenstaddistributie voor overlast zorgen en zodoende een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid. Daarom streven de Provincie Gelderland en de Gemeente Nijmegen naar een duurzame stadsdistributie en hebben zij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Wageningen Universiteit (WUR) opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. De WUR heeft een literatuurstudie naar internationale voorbeelden van stadslogistiek verricht (Pauls et al., 2017). De HAN heeft zich gericht op het in kaart brengen van problematiek en oplossingen voor de last mile gedurende de ochtendspits in Nijmegen, hetgeen in dit artikel wordt besproken.

Insights artikel Last Mile: Lokale Problematiek Telt.

Auteur Betrokken partijen Jaar
Mark van de Munt, Enide Bogers, Stef Weijers KennisDC Logistiek Gelderldand, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland 2017