Logo kdcl img

Logistiek+ NR3

Ook in het derde nummer van Logistiek+ wordt...
30 maart 2017 / 3190

Ook in het derde nummer van Logistiek+ wordt er in veel artikelen aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen waarmee de logistieke sector en overheden geconfronteerd worden: Veel e-commerce, maar ook autonoom rijdend vervoer, stadsdistributie, enzovoorts. Hoe kan bijvoorbeeld een goede logistieke structuur van de last mile voorkomen dat de binnensteden vastlopen? Dit soort uitdagingen worden graag door de KennisDC Logistiek opgepakt. Werkend met onze kennispartners, gebruikmakend van relevante literatuur uit het vakgebied en vooral goed kijkend naar de specifieke praktijk, zijn wij er altijd op uit om een helpende hand toe te reiken aan professionals en overheden, hen helpen slimmer te worden, waardoor we tegelijkertijd studenten van met name hogescholen beter kunnen op leiden, en we samen een bijdrage leveren aan het slimmer plannen en organiseren – de kern van de logistiek.