Logo kdcl img

Resultaten workshop Synchromodaliteit

In 2015 vond de workshop: ‘Kansen voor synchromodaal...
15 januari 2016 / 1357

In 2015 vond de workshop: ‘Kansen voor synchromodaal transport in Limburg’ plaats. Dit event werd georganiseerd door KennisDC Logistiek Limburg, Fontys Hogeschool en Buck Consultants International. Geconcludeerd kan worden dat de infrastructuur zeer geschikt is, welwillendheid om samen te werken ook aanwezig is en snelle ontwikkelingen in big data en IT-systemen plaatsvindt . Dit alles zijn de ingrediënten voor een succesvolle toekomst van synchromodale planning in het Limburgse.

Bigdata

Omschrijving

Synchromodaal transport is het onafhankelijk plannen van transport over verschillende modaliteiten (weg, water en spoor) waarin ook tijdens het transportproces real-time wijzigingen kunnen gemaakt worden. Bij de keuze voor een modaliteit spelen kosten, betrouwbaarheid en flexibiliteit vaak een rol.


De workshop bevestigde dat in Limburg alle infrastructurele faciliteiten aanwezig zijn voor het aanbieden van synchromodaal transport. Kijkend naar de binnenvaart; sluizen zijn tegenwoordig 24/7 open en beschikbaar, wat de doorstroom bevordert. Op dit moment geeft de binnenvaart garantie voor een betrouwbare afhandelingstijd. Daarnaast in tegenstelling tot spoorvervoer, welke op de lange afstand voordeliger is, is de binnenvaart flexibeler en betrouwbaarder.


Dit biedt kansen voor bedrijven in de Euregio om kosten te besparen, toch de betrouwbaarheid van levering te garanderen en zelfs ook duurzamer te ondernemen. Om dit te realiseren kan bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld worden waarin meerdere partijen uit de keten zijn aangesloten en uitwisseling van data plaatsvindt, de zogenaamde synchromodaal transportplanning tool.


Om in te zetten op de verdere ontwikkeling van synchromodaliteit financiert Connekt initiatieven in de Prijsvraag Topsector Logistiek: Synchromodale projecten. Gezocht wordt naar consortia die zich gezamenlijk in willen zetten om projecten uit te voeren ten behoeve van synchromodaliteit. Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Venlo (voorheen de Nationale Vervoersacademie) kan samen met KennisDC Logistiek Limburg hulp bieden bij de aanvraag van deze projecten.


Voor meer informatie over de workshop synchromodaal (presentaties en notulen) en/of bij interesse voor het starten van gefinancierde projecten kunt u contact opnemen via: limburg@kennisdclogistiek.nl.