Logo kdcl img

Strategisch voorraadmanagement in een e-commercecontext

Een verkenning naar de factoren die van invloed...
30 maart 2017 / 1040

Een verkenning naar de factoren die van invloed zijn op voorraadbeheer

Als een consument iets via een webshop koopt begint het proces van de e-fulfilment. Kern hierbij is een snelle uitlevering waarbij de keuze voor de beste logistieke strategie een essentiele rol speelt. Hierbij spelen aspecten zoals “Aan wie bied je de producten aan?”, “Hoe bied je dit aan?” en “Welk product bied je aan?”. In dit artikel wordt een gestructureerd overzicht gegeven van de belangrijkste keuzes van bedrijven ten aanzien van het voorraadbeheer in een b2c-e-commerceomgeving, afgeleid van drie strategische vragen en gekoppeld aan de invloedfactoren. Ook zetten we een eerste stap bij het schetsen van gerichte keuzes bij het integraal logistiek concept bij b2c-e-commercestromen vanuit een voorraadbeheeroogpunt.

Nadat een consument een digitale bestelling via internet plaats start het traject om de bestelde producten zo snel mogelijk uit te leveren. Het e-fulfilmentproces, kortweg ‘de logistiek achter de webwinkel’, draagt zorg voor deze snelle uitlevering. Een van de belangrijkste drijvers van succes bij dergelijke onlineverkopen van goederen is de keuze voor de beste logistieke strategie. De logistiek vormt daarbij zowel de enabler als een belangrijke cost driver (Ghezzi, 2012). Onderdeel van de logistieke strategie is het voorraadbeheer. Voorraadbeheer is namelijk voor veel bedrijven een kritische succesfactor om het verlies van klanten door nee-verkopen te voorkomen (Schniederjans, Cao, & Triche, 2014). Maar welke keuzes moet een bedrijf nu maken ten aanzien van het voorraadbeheer in een business-to-consumer (b2c)-e-commerceomgeving? Dit artikel voert een verkenning uit naar deze keuzes door in te gaan op de volgende vragen:

  1. Waar start je mee bij het bepalen van de basisvragen voor het voorraadbeheer?
  2.  Welke factoren beinvloeden het voorraadbeheer?
  3.  Welke basisvragen voor de fysieke inrichting zijn te stellen?

Het doel van dit artikel is om een eerste inzicht te geven in de vraagstukken waarmee bedrijven te maken krijgen in een b2c-omgeving ten aanzien van het voorraadbeheer. Voor het verkrijgen van de relevante informatie is gebruik gemaakt van deskresearch.

Insights artikel Strategisch voorraadmanagement

Onderwerpen

E-commerce