Logo kdcl img

Waar is blokchain toepasbaar in de logistiek en wat doet dat met de waardepropositie? Een basis voor een business-scan voor het mkb

Nieuwe digitale technieken bieden kansen om slimmer samen...
21 juni 2023 / 841

Nieuwe digitale technieken bieden kansen om slimmer samen te werken en gegevens uit te wisselen voor het mkb. Blockchain technologie wordt daarbij genoemd als een van de meest kansrijke opkomende technologieën. Vanuit de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Windesheim wordt onderzoek gedaan naar de kansen voor het mkb in het toepassen van de blockchain technologie. Het onderzoek richt zich met name op het mkb in de logistieke, agro-food en farma-sector. De mogelijkheden die blockchain-oplossingen bieden zijn veelbelovend. In het onderzoek zijn de belangrijkste vragen hierover: Welke invloed heeft de toepassing van blockchain op de toegevoegde waarde van de organisatie en op de machtsverhoudingen in de logistieke keten? Welke invloed heeft het op de stroom van goederen, informatie en transport? Het doel van het onderzoek is het komen tot een business-scan op basis waarvan een organisatie kan inschatten welke toegevoegde waarde de blockchain technologie kan hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een stimulans voor deze branche ten behoeve van een betere concurrentiepositie.

Lees het volledige artikel hier.

Auteurs: Josanne Heeroma-ten Katen, Ron van Duin, Yvonne Lont, Klara Paardenkooper

Original languageDutch
Title of host publicationBijdragen Vervoerslogistieke Werkdagen 2022
EditorsMartin Kraan, Stef Weijers, Bart Vannieuwenhuyse
PublisherUniversity Press Zelzate
Pages263-284
Number of pages22
Publication statusPublished - 7 Jan 2022
EventVervoerslogistieke Werkdagen 2022 - Mechelen, Belgium
Duration: 10 Mar 2022 → 11 Mar 2022