Logo kdcl img

When in Russia, do as Russians do

Veel logistieke bedrijven openen vestigingen in Rusland. Soms...
01 september 2017 / 1587

Veel logistieke bedrijven openen vestigingen in Rusland. Soms lukt dit, soms niet. Met name begrip van de Russische manier van werken en het zich daaraan aanpassen, lijkt een grote rol te spelen om succesvol te zijn op de Russische markt. Een belangrijke uitzondering blijkt compliance te zijn. Succesvolle bedrijven houden vast aan eigen compliance regels en raken niet verstrikt in de Russische corruptie.

Opzet en scope van het onderzoek

Wat bepaalt het succes van een westers bedrijf in Rusland? Middels literatuurstudie is de rol van cultuur op logistiek achterhaald. Ook zijn de verschillen in cultuur tussen Rusland en Nederland in kaart gebracht. Een Nederlands Logistieke Service Provider die actief is op de Russische markt is ondervraagd op verschillen tussen Rusland en Nederland. Drie invalshoeken zijn belicht: bedrijfskundig (in hoeverre verschilt de Russische situatie van de Nederlandse gekeken naar douane, compliant handelen, wetgeving en overheid), infrastructuur en cultuur.

 Resultaten

Alhoewel logistieke concepten hetzelfde zijn in Nederland en Rusland, is de omgeving anders. Russische douane heeft geen faciliterende houding, in tegenstelling tot de Nederlandse douane. De Russische douane ziet het innen van douanerechten als haar (enige) taak. Veder is de infrastructuur slecht en in de winter deels afgesloten. De werkcultuur verschilt hemelsbreed van de Nederlandse: lagere productiviteit en verticale machtsverhoudingen. Werknemers nemen geen eigen initiatief of eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, maar voeren orders uit van de baas. Verder is corruptie wijdverspreid in Rusland in alle lagen van de samenleving.

Om succesvol te opereren op de Russische markt, is kennis hebben van de verschillen belangrijk. Essentieel blijken het beheersen van de Russische taal te zijn en het accepteren van de werkhouding. Daarnaast hebben succesvolle Westerse bedrijven kennis van de Russische geschiedenis, zodat er begrip is voor de huidige maatschappij. Ten vierde, alleen als een westers bedrijf duidelijke integriteitsregels heeft én handhaaft, is de kans groot dat het compliant blijft handelen. 

Wat nu te doen?

Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in Rusland, zullen dus naast investeringen in gebouwen en middelen, ook moeten investeren in taalcursus en geschiedenisles over Rusland. Als laatste moet beleid gemaakt worden om de integriteit te bewaken.

Insights artikel Operating in the Russian logistics market

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Anastasia Kondrashova Rotterdam School of Management 2017 90 min