Logo kdcl img

De aarde heeft ons niet nodig, wij haar wel

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation organiseerde op...
07 maart 2023 / 1210

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation organiseerde op donderdag 2 maart het Event ‘Dare To Be Circular’ in het Mecc in Maastricht. Limburg heeft, mede door de bundeling van kennis en ondernemerschap van Brightlands Institute for Supply Chain innovation (BISCI), al meerdere stappen gezet in het verduurzamen en circulair maken van supply chains. Resultaten van 3 jaar onderzoek en kennis uit het netwerk kwam samen op dit evenement. BISCI is het samenwerkingsverband van Universiteit Maastricht (UM), TNO en Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Centre of Expertise KennisDC Logistiek) mede gefinancierd door Provincie Limburg.

E12a6a00 ec64 4b80 b99c f39fe2071e7f

De wereld verandert snel en er gaat de komende jaren nog veel meer veranderen. Wereldwijde goederenstromen en supply chains staan op een omslagpunt. Van het ouderwetse denken in ketens waarin goederen zo goedkoop mogelijk van A naar B vervoerd worden, zien we een verschuiving naar intensievere samenwerking binnen slimmere ketens waarin digitalisering, data en duurzaamheid een steeds grotere rol spelen. Door o.a. een schaarste aan grondstoffen en de stijgende energieprijzen zijn bedrijven en overheden genoodzaakt om samen te werken om te komen tot duurzame supply chains.

Dare to be Circular

Bij binnenkomst worden we verrast door grote groep aanwezigen van top management van het bedrijfsleven naar internationale studenten, docenten en onderzoekers. Aan de grote animo van meer dan 200 deelnemers is duidelijk merkbaar dat het thema leeft en mensen er volop mee aan de slag zijn. Van wetenschappelijk onderzoek tot en met praktijkvoorbeelden passeren de revue in de eerste gesprekken van de dag.

Kennis en ondernemerschap

Iets na negen uur sprak Ton Geurts, business director van BISCI, namens de partners UM, TNO en Fontys een woord van welkom uit. Prof. Dr. Mariëlle Heijltjes, decaan van Maastricht University School of Business and Economics heet tevens iedereen welkom en geeft vol passie haar visie op brede samenwerking aan maatschappelijke impact.

Img 4957

Bruggen bouwen

Prof. Dr. Ir. Bart Vos, scientific director van BISCI neemt ons mee in de activiteiten van BISCI van de afgelopen 3 jaar. Projecten in samenwerking met grote partners als VDL, Solidaridad, Wessem Port Services Group, Rabobank en Chemelot geven het uitgebreide portfolio weer. De krachten van BISCI liggen volgens Bart in het slaan van bruggen om grote impact te maken in onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Img 4992

Fair Trade

Ontvangen Afrikaanse boeren wel een eerlijke prijs voor hun koffie? Elsa Scholte, global communication director van Solidaridad presenteerde het Fair and Smart Data project. Binnen dit project analyseren BISCI en Solidaridad data uit de koffie supply chains om deze ketens eerlijker te maken. Door de Fair Trade initiatieven van Solidaridad krijgen kleine agrariërs wel een eerlijke prijs voor hun koffiebonnen. Een ander initiatief is ACORN, waarover Jelmer van de Mortel, Head of ACORN, de visie en toepassing van circulaire economie van Rabobank geeft. Het Solidaridad Network, Rabobank en Microsoft hebben hun krachten binnen ACORN gebundeld om data in wereldwijde ketens vast te leggen zodat er voor de kleine agrariër een verdiende en eerlijke vergoeding gerealiseerd wordt.

Img 5034

Van fossiel naar hernieuwbaar

Avantium ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de chemie-industrie. Zo heeft Avantium een vervanging voor plastic ontwikkeld bestaande geheel uit plantaardig materiaal namelijk FDCA  Dat is een grondstof op basis van suiker waarmee PEF worden gemaakt, een 100% plantaardig bioplastic. PEF wordt gebuikt voor onder andere flessen, verpakkingen, folies, vezels en textiel. Het grote voordeel hiervan is dat dit type plastic ongelimiteerd hergebruikt kan worden en er geen emissies vrijkomen bij productie. Tom van Aken, CEO en Founder van Avantium ziet grote kansen voor zijn ‘scale-up’ bedrijf en gelooft in een toekomst met circulaire materialen. Zo gaat Avantium FDCA produceren in een fabriek in aanbouw in het Groningse Delfzijl welke goed is voor de productie van 5 kiloton plastic per jaar. Daarnaast gaat Avantium licenties verkopen aan grote plasticproducenten die met de technologie van Avantium bioplastic kunnen produceren.

De sleutel van logistiek in een duurzame wereld

Na twee mooie voorbeelden gaan we terug naar onze eigen provincie Limburg. Met name de ontwikkelingen in de logistiek en supply chain management in Limburg komen aan bod in de eerste break-out sessie. Alle aanwezigen werden verwelkomd door Gerwin Zomer, project director Logistics van BISCI en Prof. Dr. Victor Verboeket, lector Supply Chain Innovation van Fontys Centre of Expertise KennisDC Logistiek. Met een panel van experts uit het werkveld wordt een blik in de toekomst geworpen.Het panel bestond uit Eline Oudenbroek van Interface, Marcel Koks van INFOR, Sylvester van der Logt van Seacon Logistics en Bob Joosten van Wessem Port Services Group.

Het panel is het erover eens dat duurzaamheid binnen de logistieke sector geen hype is en geen gevolg van het efficiënter maken van processen. Beslissingen op basis van efficiëntie en kosten zullen blijven, maar daar zal het begrip duurzaamheid en impact op het milieu aan worden toegevoegd. Drijvende factoren achter duurzaamheid zijn vaak de veranderende eisen van klanten en overheid. De intrinsieke motivatie en besef dat duurzaam ondernemen de enige weg is, krijgt bij steeds meer ondernemers een plaats binnen hun strategie.

Natuurlijk werd het publiek ook geënthousiasmeerd om hun kennis te delen en te vergaren via een BISCI quiz. Vragen over infrastructuur, hernieuwbare energie en moderne technologie in de regio werden gepresenteerd. Na de quiz bespreekt het panel de waarde van samenwerking en het delen van data en middelen. Nieuwe technologie, digitalisering van- en daardoor het transparant maken van ketens gaat een nog grotere rol spelen. Op de vraag of real-time transportplanning in de komende jaren werkelijkheid geeft de meerderheid aan het er mee eens te zijn.

Img 5193

Green Deal, een beslissend decennium

Na een goed verzorgde lunch verzamelden de aanwezigen weer in de plenaire zaal. Martijn Stamm Director Mobility van TNO sprak over de Green Deal en doelstellingen vanuit de EU in het reduceren van uitstoot.

‘We hebben in 2050 drie aardes nodig om ons van grondstoffen te voorzien.’ - Martijn Stamm, TNO-

We leven in een beslissend decennium. Om klimaatopwarming tegen te gaan, dienen we in Europa maar ook wereldwijd nu actie ondernomen om broeikasgassen te reduceren. Slechts dan halen we de 90% reductie in 2050. Uitstoot is schadelijk voor de omgeving, het klimaat en volksgezondheid. Martijn pleit voor het creëren van ecosystemen zoals BISCI waarin intensief wordt samengewerkt binnen supply chains, met leveranciers, klanten, overheden en kennisinstellingen om de gehele toeleveringsketen te verduurzamen met doel de scope 3-emissies te verminderen welke tot wel 75% van de totale emissies van een product vormen. “Om de Green Deal te laten slagen moeten we gezamenlijke doelen stellen, werken aan een groene omgeving en uit onze comfortzone treden.”

20230302 140652

De rol van de overheid en de maatschappij in een circulaire economie

Tijdens de breakout sessie Chemical bespraken de panel leden Guy de Sevaux (Invest-NL), Anton van Beek (the Dow Chemical Company), Loek Radix (Chemelot), Marc Spekreijse (Circulair Plastics NL) bovengenoemde onderwerp. Zo werd er benadrukt dat we producten moeten maken zonder uitstoot te veroorzaken in een circulaire toeleveringsketen. Zo wordt er in de chemische industrie 30% uitgestoten tijdens de productie van het product, terwijl de overige 70% zich in het product zelf bevindt. Dit toont aan dat het circulaire aspect van chemische producten een belangrijke rol speelt in de product lifecycle. Daarnaast is de schaal waarop circulariteit moeten worden toegepast enorm in de chemische industrie. Er werd ook vermeld dat de waarde van vandaag niet de waarde van morgen is en dat bedrijven daarom hun waarde propositie voortdurend moeten evalueren. Bio-Based-Circular (BBC) is een voorstel voor het Groeifonds (NGF) welke belangrijke stappen beloofd te gaan maken op gebied van circulariteit in de chemische industrie. Het doel van het BBC-programma is om in Nederland minimaal 5 'waardecirkels' op schaal voor biobased materialen op te zetten. Dit betreft biobased grondstoffen (uit Nederland en internationaal), nieuwe chemische bouwstenen, biobased materialen, circulair ontwerp van toepassingen/producten, hergebruik en recycling, logistiek en alle ondersteunende activiteiten (zoals financiële ondersteuning, techno/eco/sociale evaluatie). De mogelijkheden voor BISCI zijn talrijk, maar moeten het komende jaar nader worden uitgewerkt. Als ‘key take-away’ kon elk panellid duidelijk maken waarom circulariteit belangrijk is en dat kleine stappen nodig zijn om deel uit te maken van deze reis.

Maatregelen in reductie van broeikasgassen in vogelvlucht.

Tijdens de breakout sessie Greenhouse Gas & Circular Economy startte moderator Ton Geurts (BISCI) de discussie met World Overshoot Day. Dit is de datum waarop onze aarde alle grondstoffen voor het jaar heeft opgebruikt zonder dat het in staat is om het zelf opnieuw aan te maken. Als de hele mensheid zou consumeren zoals we dat in Nederland doen dan zouden we op 12 april al met lege handen staan. Na de eerste stelling werd het panel voorgesteld. Panelleden dit keer waren Laurent Beuselinck (the sustainability consultancy ERM), Dieuwertje Ewalts (Deloitte), Matthieu Risgallah (Dundee Precious Metals) en Dick Velings (Eneco). Hierna volgden een viertal onderwerpen: markten, uitvoering, regelgeving en circulaire economie welke werden besproken met de panel leden. Bij de discussie werd duidelijk dat klimaatneutraliteit tegen 2050 een verplichte wetgeving is, waarbij het belangrijk is om de baseline van bijvoorbeeld het CO2-verbruik vast te stellen. Verschillende uitdagingen werden benoemd zoals de verschillende soorten van “sourcing”, waardoor het moeilijk is om een continue aanvoer van middelen met circulariteit te bieden. Voordelen kunnen echter zijn een betere weerbaarheid door minder afhankelijkheid (minder last van gasprijzen) en het aantrekken van jonge professionals). Tot slot merkte Dick Velings op "we moeten het gewoon doen". Het werd duidelijk dat een verandering onvermijdelijk is, maar tegelijkertijd zal circulariteit de manier waarop we in toeleveringsketens samenwerken volledig veranderen. Een van de meest besproken, maar nog open vragen is echter "Wie is verantwoordelijk?"

0860a636 c84f 40a5 afe9 eb541268a8e4
"Je hebt tegenwoordig als organisatie maatschappelijke doelen nodig en moet impact maken, anders krijg je geen goede young professionals." - Ton Geurts, BISCI-
4e10c8aa 9f48 415f 9a48 68eaa04ee519 %281%29

Samenwerken met een gezamenlijk doel is leuk

De ‘wrap-up’ van de dag werd gedaan door prof. dr. Dominik Mahr van Universiteit Maastricht, School of Business and Economics. Treffend verwoordde hij de essentie van de dag als een boeiende dag van inzichtelijke keynotes, kennisdeling, interactieve diepgaande breakouts en leuke quizzen. Passie en echte zorg voor de planeet en de mens stonden centraal in veel discussies. De moderatoren van de break-outs mochten hun ervaringen nogmaals delen. Elkaar meenemen in het duurzaamheidsverhaal over het waarom, met wie en wanneer is een ‘key take-away’ van de dag en samen de uitdagingen aangaan kan ook heel leuk zijn en mooie resultaten opleveren.

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation

Onze wereld kan zoveel beter! Klimaatverandering, de stijging van de energiekosten en de enorme druk op de zorg maken ons daarvan nóg meer bewust. Door kennis en ondernemerschap te bundelen en slim samen te werken, bewijzen vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg iedere dag dat het anders kan. 30.000 Brightlands-optimisten geloven dat je chemie en ketens circulair kunt maken, gezondheid persoonlijker, voeding gezonder en data veiliger en menselijker.

Het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) ontwikkelt slimme en duurzame innovaties. BISCI lost met behulp van de nieuwste onderzoeksresultaten in de logistiek uitdagingen van regionale en internationale logistieke dienstverleners op. Naast de wetenschap haalt BISCI haar kracht uit samenwerkingen met publieke en private partners en hun netwerk. Daarnaast leidt BISCI een nieuwe generatie logistieke professionals op die veel kunnen bijdragen aan supply chain innovaties in de logistieke sector. BISCI heeft in Limburg 4 ecosystemen aangewezen namelijk: logistics, Chemical, Greenhouse Gas & Circular Economy en Healthcare.

Img 4850